YXT Sân bay Terrace

Thông tin chuyến bay

06:00 → 07:32 1h 32phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
AIR CANADA
10:55 → 12:31 1h 36phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
11:00 → 12:32 1h 32phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
AIR CANADA
11:20 → 11:50 30phút
YYD Sân bay Smithers Smithers, Canada
CENTRAL MOUNTAIN AIR
13:20 → 14:52 1h 32phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
AIR CANADA
14:25 → 15:30 1h 05phút
YXS Sân bay Prince George Prince George, Canada
CENTRAL MOUNTAIN AIR
14:45 → 15:50 1h 05phút
YXS Sân bay Prince George Prince George, Canada
CENTRAL MOUNTAIN AIR
16:10 → 17:42 1h 32phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
AIR CANADA
19:20 → 20:56 1h 36phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
20:15 → 21:47 1h 32phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
AIR CANADA

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần