YXY Sân bay Quốc tế Erik Nielsen Whitehorse

Thông tin chuyến bay

06:00 → 08:16 2h 16phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
AIR CANADA
07:00 → 09:15 2h 15phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
AIR NORTH
07:30 → 10:10 2h 40phút
YOC Sân bay Old Crow Old Crow, Canada
AIR NORTH
07:30 → 08:40 1h 10phút
YDA Sân bay Dawson City Dawson City, Canada
AIR NORTH
07:30 → 12:20 3h 50phút
YEV Sân bay Inuvik Mike Zubko Inuvik, Canada
AIR NORTH
10:45 → 13:01 2h 16phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
AIR CANADA
11:00 → 11:55 55phút
YMA Sân bay Mayo Mayo, Canada
AIR NORTH
14:00 → 14:55 55phút
YMA Sân bay Mayo Mayo, Canada
AIR NORTH
15:15 → 16:25 1h 10phút
YDA Sân bay Dawson City Dawson City, Canada
AIR NORTH
16:00 → 15:55 55phút
JNU Sân bay Quốc tế Juneau Juneau, Hoa Kỳ
AIR EXCURSION
16:30 → 19:55 2h 25phút
YEG Sân bay Quốc tế Edmonton Edmonton, Canada
AIR NORTH
16:30 → 21:20 3h 50phút
YYC Sân bay Quốc tế Calgary Calgary, Canada
AIR NORTH
17:00 → 19:15 2h 15phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
AIR NORTH
17:25 → 19:41 2h 16phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
AIR CANADA

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần