YXL Sân bay Sioux Lookout

Thông tin chuyến bay

10:40 → 12:15 1h 35phút
YWG Sân bay Quốc tế Winnipeg James Armstrong Richardson Winnipeg, Canada
BEARSKIN AIRLINES
10:40 → 11:15 35phút
YRL Sân bay Red Lake Red Lake, Canada
BEARSKIN AIRLINES
11:15 → 12:30 1h 15phút
ZRJ Sân bay Round Lake Round Lake, Canada
PERIMETER AVIATION
11:15 → 11:45 30phút
YAC Sân bay Cat Lake Cat Lake, Canada
PERIMETER AVIATION
11:45 → 12:40 55phút
ZPB Sân bay Sachigo Lake Sachigo Lake, Canada
BEARSKIN AIRLINES
11:45 → 13:30 1h 45phút
ZRJ Sân bay Round Lake Round Lake, Canada
BEARSKIN AIRLINES
12:00 → 12:40 40phút
YRL Sân bay Red Lake Red Lake, Canada
WASAYA AIRWAYS
12:10 → 15:30 3h 20phút
YWG Sân bay Quốc tế Winnipeg James Armstrong Richardson Winnipeg, Canada
PERIMETER AVIATION
12:10 → 14:10 2h 00phút
YPM Sân bay Pikangikum Pikangikum, Canada
PERIMETER AVIATION
12:10 → 13:10 1h 00phút
ZSJ Sân bay Sandy Lake Sandy Lake, Canada
PERIMETER AVIATION
12:20 → 13:40 1h 20phút
YAX Sân bay Angling Lake Wapekeka Wapekeka, Canada
WASAYA AIRWAYS
12:20 → 14:35 2h 15phút
WNN Sân bay Wunnummin Lake Wunnummin Lake, Canada
WASAYA AIRWAYS
12:20 → 16:20 3h 00phút
SUR Sân bay Summer Beaver Summer Beaver, Canada
WASAYA AIRWAYS
12:40 → 16:00 2h 20phút
YER Sân bay Fort Severn Fort Severn, Canada
WASAYA AIRWAYS
12:40 → 13:50 1h 10phút
YTL Sân bay Big Trout Lake Big Trout Lake, Canada
WASAYA AIRWAYS
12:50 → 13:50 1h 00phút
ZRJ Sân bay Round Lake Round Lake, Canada
WASAYA AIRWAYS
12:50 → 14:25 1h 35phút
MSA Sân bay Muskrat Dam Muskrat Dam, Canada
WASAYA AIRWAYS
12:50 → 15:11 2h 21phút
XBE Sân bay Bearskin Lake Bearskin Lake, Canada
WASAYA AIRWAYS
13:55 → 15:40 45phút
YQT Sân bay Quốc tế Vịnh Thunder Thunder Bay, Canada
BEARSKIN AIRLINES
15:30 → 16:50 1h 20phút
ZSJ Sân bay Sandy Lake Sandy Lake, Canada
BEARSKIN AIRLINES
15:30 → 16:10 40phút
YPM Sân bay Pikangikum Pikangikum, Canada
BEARSKIN AIRLINES
16:50 → 17:25 35phút
YRL Sân bay Red Lake Red Lake, Canada
BEARSKIN AIRLINES
16:50 → 18:20 1h 30phút
YWG Sân bay Quốc tế Winnipeg James Armstrong Richardson Winnipeg, Canada
BEARSKIN AIRLINES
17:50 → 19:45 55phút
YQT Sân bay Quốc tế Vịnh Thunder Thunder Bay, Canada
WASAYA AIRWAYS
20:00 → 21:45 45phút
YQT Sân bay Quốc tế Vịnh Thunder Thunder Bay, Canada
BEARSKIN AIRLINES
21:35 → 23:00 1h 25phút
YWG Sân bay Quốc tế Winnipeg James Armstrong Richardson Winnipeg, Canada
BEARSKIN AIRLINES
21:35 → 22:05 30phút
YRL Sân bay Red Lake Red Lake, Canada
BEARSKIN AIRLINES

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần