YPM Sân bay Pikangikum

Thông tin chuyến bay

09:00 → 10:50 1h 50phút
YXL Sân bay Sioux Lookout Sioux Lookout, Canada
PERIMETER AVIATION
09:00 → 09:30 30phút
ZSJ Sân bay Sandy Lake Sandy Lake, Canada
PERIMETER AVIATION
09:00 → 10:25 1h 25phút
YXL Sân bay Sioux Lookout Sioux Lookout, Canada
BEARSKIN AIRLINES
09:00 → 09:30 30phút
ZSJ Sân bay Sandy Lake Sandy Lake, Canada
BEARSKIN AIRLINES
10:40 → 11:03 23phút
YRL Sân bay Red Lake Red Lake, Canada
WASAYA AIRWAYS
16:10 → 17:00 50phút
YXL Sân bay Sioux Lookout Sioux Lookout, Canada
PERIMETER AVIATION
16:50 → 17:30 40phút
YXL Sân bay Sioux Lookout Sioux Lookout, Canada
BEARSKIN AIRLINES
18:15 → 19:15 1h 00phút
ZSJ Sân bay Sandy Lake Sandy Lake, Canada
WASAYA AIRWAYS
18:15 → 18:45 30phút
KEW Sân bay Keewaywin Keewaywin, Canada
WASAYA AIRWAYS
18:15 → 20:35 2h 20phút
YXL Sân bay Sioux Lookout Sioux Lookout, Canada
WASAYA AIRWAYS
18:30 → 20:30 2h 00phút
YWG Sân bay Quốc tế Winnipeg James Armstrong Richardson Winnipeg, Canada
PERIMETER AVIATION
18:30 → 19:00 30phút
ZSJ Sân bay Sandy Lake Sandy Lake, Canada
PERIMETER AVIATION
19:15 → 19:45 30phút
ZSJ Sân bay Sandy Lake Sandy Lake, Canada
BEARSKIN AIRLINES

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

Không thể xác định vị trí một điểm.