YQT Sân bay Quốc tế Vịnh Thunder

Thông tin chuyến bay

05:00 → 06:41 1h 41phút
YYZ Sân bay Quốc tế Toronto Lester B Pearson Toronto, Canada
AIR CANADA
06:00 → 06:30 1h 30phút
YWG Sân bay Quốc tế Winnipeg James Armstrong Richardson Winnipeg, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
06:10 → 08:08 1h 58phút
YYZ Sân bay Quốc tế Toronto Lester B Pearson Toronto, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
06:50 → 10:45 3h 55phút
YUL Sân bay Quốc tế Montreal-Pierre Elliott Trudeau Montreal, Canada
PORTER AIRLINES
06:50 → 08:50 2h 00phút
YTZ Sân bay Billy Bishop Toronto City Toronto, Canada
PORTER AIRLINES
07:00 → 07:00 1h 00phút
YXL Sân bay Sioux Lookout Sioux Lookout, Canada
WASAYA AIRWAYS
07:05 → 08:15 1h 10phút
YAM Sân bay Sault Ste Marie Sault Ste Marie, Canada
BEARSKIN AIRLINES
07:05 → 09:56 2h 51phút
YYB Sân bay North Bay Jack Garland North Bay, Canada
BEARSKIN AIRLINES
07:05 → 09:15 2h 10phút
YSB Sân bay Sudbury Sudbury, Canada
BEARSKIN AIRLINES
07:30 → 08:10 1h 40phút
YRL Sân bay Red Lake Red Lake, Canada
BEARSKIN AIRLINES
07:30 → 07:20 50phút
YXL Sân bay Sioux Lookout Sioux Lookout, Canada
BEARSKIN AIRLINES
07:30 → 09:05 2h 35phút
YWG Sân bay Quốc tế Winnipeg James Armstrong Richardson Winnipeg, Canada
BEARSKIN AIRLINES
08:45 → 10:45 2h 00phút
YTZ Sân bay Billy Bishop Toronto City Toronto, Canada
PORTER AIRLINES
08:45 → 12:35 3h 50phút
YUL Sân bay Quốc tế Montreal-Pierre Elliott Trudeau Montreal, Canada
PORTER AIRLINES
10:05 → 13:05 3h 00phút
YYB Sân bay North Bay Jack Garland North Bay, Canada
BEARSKIN AIRLINES
10:05 → 11:15 1h 10phút
YAM Sân bay Sault Ste Marie Sault Ste Marie, Canada
BEARSKIN AIRLINES
10:05 → 12:20 2h 15phút
YSB Sân bay Sudbury Sudbury, Canada
BEARSKIN AIRLINES
11:00 → 12:41 1h 41phút
YYZ Sân bay Quốc tế Toronto Lester B Pearson Toronto, Canada
AIR CANADA
11:30 → 11:30 1h 00phút
YXL Sân bay Sioux Lookout Sioux Lookout, Canada
WASAYA AIRWAYS
11:30 → 11:30 1h 00phút
YHD Sân bay Cấp vùng Dryden Dryden, Canada
BEARSKIN AIRLINES
11:30 → 12:45 2h 15phút
YQK Sân bay Kenora Kenora, Canada
BEARSKIN AIRLINES
11:30 → 12:05 1h 35phút
YAG Sân bay Fort Frances Fort Frances, Canada
BEARSKIN AIRLINES
11:40 → 15:14 3h 34phút
YOW Sân bay Quốc tế Ottawa Macdonald Cartier Ottawa, Canada
PORTER AIRLINES
11:40 → 13:40 2h 00phút
YTZ Sân bay Billy Bishop Toronto City Toronto, Canada
PORTER AIRLINES
11:50 → 13:48 1h 58phút
YYZ Sân bay Quốc tế Toronto Lester B Pearson Toronto, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
12:20 → 14:20 3h 00phút
YWG Sân bay Quốc tế Winnipeg James Armstrong Richardson Winnipeg, Canada
BEARSKIN AIRLINES
12:20 → 12:10 50phút
YXL Sân bay Sioux Lookout Sioux Lookout, Canada
BEARSKIN AIRLINES
12:20 → 13:20 2h 00phút
YRL Sân bay Red Lake Red Lake, Canada
BEARSKIN AIRLINES
14:25 → 16:25 2h 00phút
YTZ Sân bay Billy Bishop Toronto City Toronto, Canada
PORTER AIRLINES
15:35 → 15:25 50phút
YXL Sân bay Sioux Lookout Sioux Lookout, Canada
BEARSKIN AIRLINES
15:45 → 15:45 1h 00phút
YXL Sân bay Sioux Lookout Sioux Lookout, Canada
WASAYA AIRWAYS
16:05 → 22:52 5h 47phút
YQM Sân bay Quốc tế Greater Moncton Moncton, Canada
PORTER AIRLINES
16:05 → 19:34 3h 29phút
YOW Sân bay Quốc tế Ottawa Macdonald Cartier Ottawa, Canada
PORTER AIRLINES
16:05 → 18:05 2h 00phút
YTZ Sân bay Billy Bishop Toronto City Toronto, Canada
PORTER AIRLINES
16:40 → 17:11 1h 31phút
YWG Sân bay Quốc tế Winnipeg James Armstrong Richardson Winnipeg, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
17:00 → 20:20 3h 20phút
YTS Sân bay Timmins Victor M. Power Timmins, Canada
BEARSKIN AIRLINES
17:00 → 19:15 2h 15phút
YSB Sân bay Sudbury Sudbury, Canada
BEARSKIN AIRLINES
17:00 → 18:10 1h 10phút
YAM Sân bay Sault Ste Marie Sault Ste Marie, Canada
BEARSKIN AIRLINES
17:05 → 18:35 2h 30phút
YWG Sân bay Quốc tế Winnipeg James Armstrong Richardson Winnipeg, Canada
BEARSKIN AIRLINES
17:05 → 16:50 45phút
YXL Sân bay Sioux Lookout Sioux Lookout, Canada
BEARSKIN AIRLINES
17:05 → 17:40 1h 35phút
YRL Sân bay Red Lake Red Lake, Canada
BEARSKIN AIRLINES
17:10 → 18:40 2h 30phút
YWG Sân bay Quốc tế Winnipeg James Armstrong Richardson Winnipeg, Canada
BEARSKIN AIRLINES
17:10 → 17:50 1h 40phút
YQK Sân bay Kenora Kenora, Canada
BEARSKIN AIRLINES
17:10 → 17:10 1h 00phút
YHD Sân bay Cấp vùng Dryden Dryden, Canada
BEARSKIN AIRLINES
17:15 → 18:56 1h 41phút
YYZ Sân bay Quốc tế Toronto Lester B Pearson Toronto, Canada
AIR CANADA
19:00 → 21:00 2h 00phút
YYZ Sân bay Quốc tế Toronto Lester B Pearson Toronto, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
19:25 → 21:25 2h 00phút
YTZ Sân bay Billy Bishop Toronto City Toronto, Canada
PORTER AIRLINES
19:25 → 22:54 3h 29phút
YOW Sân bay Quốc tế Ottawa Macdonald Cartier Ottawa, Canada
PORTER AIRLINES
20:20 → 21:35 2h 15phút
YQK Sân bay Kenora Kenora, Canada
BEARSKIN AIRLINES
20:20 → 20:10 50phút
YXL Sân bay Sioux Lookout Sioux Lookout, Canada
BEARSKIN AIRLINES
20:20 → 20:50 1h 30phút
YAG Sân bay Fort Frances Fort Frances, Canada
BEARSKIN AIRLINES

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog