SCL Sân bay Quốc tế Santiago

Thông tin chuyến bay

00:30 → 09:00 8h 30phút
MIA Sân bay Quốc tế Miami Miami, Hoa Kỳ
LAN AIRLINES
00:35 → 05:40 6h 05phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
LAN AIRLINES
00:51 → 06:36 6h 45phút
PTY Sân bay Panama City Tocumen Panama City, Panama
COPA AIRLINES
02:20 → 04:21 2h 01phút
ANF Sân bay Quốc tế Cerro Moreno Antofagasta, Chile
LAN AIRLINES
02:20 → 06:55 4h 35phút
IQQ Sân bay Quốc tế Diego Aracena Iquique, Chile
LAN AIRLINES
03:10 → 09:00 6h 50phút
PTY Sân bay Panama City Tocumen Panama City, Panama
COPA AIRLINES
04:46 → 07:35 3h 49phút
LIM Sân bay Quốc tế Jorge Chavez Lima, Peru
LAN AIRLINES
04:57 → 07:50 3h 53phút
LIM Sân bay Quốc tế Jorge Chavez Lima, Peru
SKY AIRLINE
05:26 → 10:15 3h 49phút
GRU Sân bay Quốc tế Sao Paulo Guarulhos Sao Paulo, Brazil
LAN AIRLINES
05:30 → 14:00 8h 30phút
MIA Sân bay Quốc tế Miami Miami, Hoa Kỳ
LAN AIRLINES
05:39 → 08:21 2h 42phút
ARI Sân bay Quốc tế Chacalluta Arica, Chile
SKY AIRLINE
05:39 → 07:48 2h 09phút
CJC Sân bay Quốc tế El Loa Calama, Chile
SKY AIRLINE
05:55 → 08:44 3h 49phút
LIM Sân bay Quốc tế Jorge Chavez Lima, Peru
JET SMART
05:57 → 08:20 2h 23phút
IQQ Sân bay Quốc tế Diego Aracena Iquique, Chile
SKY AIRLINE
06:11 → 08:51 2h 40phút
ARI Sân bay Quốc tế Chacalluta Arica, Chile
JET SMART
06:13 → 08:20 2h 07phút
CJC Sân bay Quốc tế El Loa Calama, Chile
LAN AIRLINES
06:13 → 08:52 2h 39phút
ARI Sân bay Quốc tế Chacalluta Arica, Chile
LAN AIRLINES
06:38 → 08:21 1h 43phút
PMC Sân bay El Tepual Puerto Montt, Chile
LAN AIRLINES
06:51 → 09:40 3h 49phút
LIM Sân bay Quốc tế Jorge Chavez Lima, Peru
LAN AIRLINES
06:51 → 08:52 2h 01phút
ANF Sân bay Quốc tế Cerro Moreno Antofagasta, Chile
LAN AIRLINES
07:01 → 09:24 2h 23phút
IQQ Sân bay Quốc tế Diego Aracena Iquique, Chile
LAN AIRLINES
07:22 → 09:40 2h 18phút
BBA Sân bay Balmaceda Balmaceda, Chile
LAN AIRLINES
07:40 → 10:37 1h 57phút
AEP Sân bay Jorge Newbery Buenos Aires, Argentina
AIR LABRADOR
07:51 → 13:20 4h 29phút
PUQ Sân bay Quốc tế Presidente Carlos Ibanez del Campo Punta Arenas, Chile
SKY AIRLINE
07:51 → 09:36 1h 45phút
PMC Sân bay El Tepual Puerto Montt, Chile
SKY AIRLINE
07:53 → 09:56 2h 03phút
ANF Sân bay Quốc tế Cerro Moreno Antofagasta, Chile
SKY AIRLINE
07:54 → 09:56 2h 02phút
ANF Sân bay Quốc tế Cerro Moreno Antofagasta, Chile
LAN AIRLINES
07:55 → 12:50 5h 55phút
BOG Sân bay Quốc tế El Dorado Bogota, Colombia
AVIANCA
08:00 → 09:53 1h 53phút
MHC Sân bay Mocopulli Dalcahue, Chile
LAN AIRLINES
08:18 → 09:48 1h 30phút
CPO Sân bay Desierto de Atacama Copiapo, Chile
LAN AIRLINES
08:18 → 10:38 2h 20phút
IQQ Sân bay Quốc tế Diego Aracena Iquique, Chile
JET SMART
08:27 → 09:50 1h 23phút
ZCO Sân bay Temuco Temuco, Chile
LAN AIRLINES
08:53 → 11:00 2h 07phút
CJC Sân bay Quốc tế El Loa Calama, Chile
LAN AIRLINES
08:55 → 13:10 3h 15phút
PUQ Sân bay Quốc tế Presidente Carlos Ibanez del Campo Punta Arenas, Chile
LAN AIRLINES
09:05 → 10:48 1h 43phút
PMC Sân bay El Tepual Puerto Montt, Chile
LAN AIRLINES
09:05 → 15:10 5h 05phút
PUQ Sân bay Quốc tế Presidente Carlos Ibanez del Campo Punta Arenas, Chile
LAN AIRLINES
09:09 → 11:32 2h 23phút
IQQ Sân bay Quốc tế Diego Aracena Iquique, Chile
LAN AIRLINES
09:30 → 10:54 1h 24phút
ZCO Sân bay Temuco Temuco, Chile
JET SMART
09:30 → 13:13 3h 43phút
BBA Sân bay Balmaceda Balmaceda, Chile
JET SMART
10:35 → 11:40 1h 05phút
LSC Sân bay La Florida La Serena, Chile
LAN AIRLINES
10:40 → 16:30 6h 50phút
PTY Sân bay Panama City Tocumen Panama City, Panama
COPA AIRLINES
10:53 → 12:00 1h 07phút
CCP Sân bay Quốc tế Carriel Sur Concepcion, Chile
LAN AIRLINES
10:57 → 15:47 5h 50phút
CLO Sân bay Cali Santiago de Cali, Colombia
JET SMART
11:01 → 13:08 2h 07phút
CJC Sân bay Quốc tế El Loa Calama, Chile
LAN AIRLINES
11:10 → 15:03 3h 53phút
ARI Sân bay Quốc tế Chacalluta Arica, Chile
JET SMART
11:10 → 12:15 1h 05phút
LSC Sân bay La Florida La Serena, Chile
JET SMART
11:30 → 06:05 12h 35phút
MAD Sân bay Madrid Adolfo Suarez-Barajas Madrid, Tây Ban Nha
IBERIA
11:38 → 13:40 2h 02phút
ANF Sân bay Quốc tế Cerro Moreno Antofagasta, Chile
LAN AIRLINES
11:38 → 15:03 3h 25phút
BBA Sân bay Balmaceda Balmaceda, Chile
SKY AIRLINE
11:38 → 13:25 1h 47phút
PMC Sân bay El Tepual Puerto Montt, Chile
SKY AIRLINE
12:02 → 14:08 2h 06phút
CJC Sân bay Quốc tế El Loa Calama, Chile
JET SMART
12:05 → 08:00 13h 55phút
CDG Sân bay Quốc tế Paris Charles de Gaulle Paris, Pháp
AIR FRANCE
12:06 → 13:13 1h 07phút
CCP Sân bay Quốc tế Carriel Sur Concepcion, Chile
SKY AIRLINE
12:11 → 13:16 1h 05phút
LSC Sân bay La Florida La Serena, Chile
SKY AIRLINE
12:11 → 15:48 3h 37phút
IQQ Sân bay Quốc tế Diego Aracena Iquique, Chile
SKY AIRLINE
12:42 → 14:44 2h 02phút
ANF Sân bay Quốc tế Cerro Moreno Antofagasta, Chile
LAN AIRLINES
12:43 → 13:48 1h 05phút
LSC Sân bay La Florida La Serena, Chile
LAN AIRLINES
12:51 → 14:34 1h 43phút
PMC Sân bay El Tepual Puerto Montt, Chile
LAN AIRLINES
13:00 → 14:07 1h 07phút
CCP Sân bay Quốc tế Carriel Sur Concepcion, Chile
LAN AIRLINES
13:16 → 15:16 2h 00phút
ANF Sân bay Quốc tế Cerro Moreno Antofagasta, Chile
SKY AIRLINE
13:25 → 14:54 1h 29phút
ZAL Sân bay Pichoy Valdivia, Chile
JET SMART
13:25 → 15:48 2h 23phút
IQQ Sân bay Quốc tế Diego Aracena Iquique, Chile
LAN AIRLINES
13:27 → 14:50 1h 23phút
ZCO Sân bay Temuco Temuco, Chile
LAN AIRLINES
14:12 → 15:19 1h 07phút
CCP Sân bay Quốc tế Carriel Sur Concepcion, Chile
JET SMART
14:51 → 16:52 2h 01phút
ANF Sân bay Quốc tế Cerro Moreno Antofagasta, Chile
LAN AIRLINES
15:17 → 17:24 2h 07phút
CJC Sân bay Quốc tế El Loa Calama, Chile
LAN AIRLINES
15:21 → 16:28 1h 07phút
LSC Sân bay La Florida La Serena, Chile
SKY AIRLINE
15:21 → 18:28 3h 07phút
ANF Sân bay Quốc tế Cerro Moreno Antofagasta, Chile
SKY AIRLINE
15:32 → 17:56 2h 24phút
IQQ Sân bay Quốc tế Diego Aracena Iquique, Chile
SKY AIRLINE
15:33 → 17:56 2h 23phút
IQQ Sân bay Quốc tế Diego Aracena Iquique, Chile
LAN AIRLINES
15:43 → 17:10 1h 27phút
CPO Sân bay Desierto de Atacama Copiapo, Chile
SKY AIRLINE
15:47 → 16:54 1h 07phút
CCP Sân bay Quốc tế Carriel Sur Concepcion, Chile
LAN AIRLINES
15:51 → 17:56 2h 05phút
CJC Sân bay Quốc tế El Loa Calama, Chile
SKY AIRLINE
16:20 → 17:48 1h 28phút
CPO Sân bay Desierto de Atacama Copiapo, Chile
LAN AIRLINES
16:50 → 18:33 1h 43phút
PMC Sân bay El Tepual Puerto Montt, Chile
LAN AIRLINES
16:53 → 19:32 2h 39phút
ARI Sân bay Quốc tế Chacalluta Arica, Chile
LAN AIRLINES
16:59 → 19:00 2h 01phút
ANF Sân bay Quốc tế Cerro Moreno Antofagasta, Chile
LAN AIRLINES
17:19 → 18:40 1h 21phút
ZCO Sân bay Temuco Temuco, Chile
LAN AIRLINES
17:41 → 20:04 2h 23phút
IQQ Sân bay Quốc tế Diego Aracena Iquique, Chile
LAN AIRLINES
17:51 → 19:35 1h 44phút
PMC Sân bay El Tepual Puerto Montt, Chile
JET SMART
17:57 → 19:04 1h 07phút
CCP Sân bay Quốc tế Carriel Sur Concepcion, Chile
LAN AIRLINES
17:57 → 20:04 2h 07phút
CJC Sân bay Quốc tế El Loa Calama, Chile
LAN AIRLINES
18:03 → 20:04 2h 01phút
ANF Sân bay Quốc tế Cerro Moreno Antofagasta, Chile
LAN AIRLINES
18:03 → 19:08 1h 05phút
LSC Sân bay La Florida La Serena, Chile
LAN AIRLINES
19:45 → 22:30 3h 45phút
LIM Sân bay Quốc tế Jorge Chavez Lima, Peru
LAN AIRLINES
20:00 → 21:00 1h 00phút
LSQ Maria Dolores Airport Los Angeles, Chile
LAN AIRLINES
20:15 → 05:22 10h 07phút
DFW Sân bay Quốc tế Dallas Fort Worth Dallas-Fort Worth, Hoa Kỳ
AMERICAN AIRLINES
20:35 → 00:58 5h 23phút
GYE Sân bay Guayaquil Guayaquil, Ecuador
LAN AIRLINES
21:00 → 23:00 2h 00phút
ANF Sân bay Quốc tế Cerro Moreno Antofagasta, Chile
JET SMART
21:25 → 05:05 8h 40phút
MEX Sân bay Quốc tế Mexico City Juarez Mexico City, Mexico
AEROMEXICO
21:45 → 06:19 8h 34phút
MIA Sân bay Quốc tế Miami Miami, Hoa Kỳ
AMERICAN AIRLINES
22:30 → 17:10 12h 40phút
MAD Sân bay Madrid Adolfo Suarez-Barajas Madrid, Tây Ban Nha
LAN AIRLINES
22:50 → 07:15 11h 25phút
LAX Sân bay Quốc tế Los Angeles Los Angeles, Hoa Kỳ
LAN AIRLINES
22:55 → 07:20 8h 25phút
MIA Sân bay Quốc tế Miami Miami, Hoa Kỳ
LAN AIRLINES
23:00 → 08:40 9h 40phút
ATL Sân bay Quốc tế Atlanta Hartsfield-Jackson Atlanta, Hoa Kỳ
DELTA AIR LINES
23:20 → 07:50 8h 30phút
MIA Sân bay Quốc tế Miami Miami, Hoa Kỳ
LAN AIRLINES

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

Không thể xác định vị trí một điểm.
cntlog