SCL Sân bay Quốc tế Santiago

Thông tin chuyến bay

02:08 → 04:10 2h 02phút
ANF Sân bay Quốc tế Cerro Moreno Antofagasta, Chile
LAN AIRLINES
02:08 → 06:30 4h 22phút
IQQ Sân bay Quốc tế Diego Aracena Iquique, Chile
LAN AIRLINES
06:30 → 08:31 2h 01phút
ANF Sân bay Quốc tế Cerro Moreno Antofagasta, Chile
LAN AIRLINES
06:32 → 08:39 2h 07phút
CJC Sân bay Quốc tế El Loa Calama, Chile
LAN AIRLINES
07:00 → 10:44 3h 44phút
BBA Sân bay Balmaceda Balmaceda, Chile
LAN AIRLINES
07:00 → 08:43 1h 43phút
PMC Sân bay El Tepual Puerto Montt, Chile
LAN AIRLINES
07:01 → 09:24 2h 23phút
IQQ Sân bay Quốc tế Diego Aracena Iquique, Chile
LAN AIRLINES
07:35 → 09:35 2h 00phút
ANF Sân bay Quốc tế Cerro Moreno Antofagasta, Chile
SKY AIRLINE
07:59 → 10:01 2h 02phút
ANF Sân bay Quốc tế Cerro Moreno Antofagasta, Chile
LAN AIRLINES
08:00 → 13:48 4h 48phút
PUQ Sân bay Quốc tế Presidente Carlos Ibanez del Campo Punta Arenas, Chile
LAN AIRLINES
08:00 → 09:43 1h 43phút
PMC Sân bay El Tepual Puerto Montt, Chile
LAN AIRLINES
08:02 → 10:09 2h 07phút
CJC Sân bay Quốc tế El Loa Calama, Chile
LAN AIRLINES
08:30 → 10:37 2h 07phút
CJC Sân bay Quốc tế El Loa Calama, Chile
SKY AIRLINE
08:50 → 10:35 1h 45phút
PMC Sân bay El Tepual Puerto Montt, Chile
SKY AIRLINE
09:00 → 11:00 2h 00phút
ANF Sân bay Quốc tế Cerro Moreno Antofagasta, Chile
JET SMART
10:15 → 12:15 2h 00phút
ANF Sân bay Quốc tế Cerro Moreno Antofagasta, Chile
SKY AIRLINE
11:00 → 13:40 2h 40phút
ARI Sân bay Quốc tế Chacalluta Arica, Chile
SKY AIRLINE
11:12 → 13:12 2h 00phút
ANF Sân bay Quốc tế Cerro Moreno Antofagasta, Chile
SKY AIRLINE
11:22 → 13:06 1h 44phút
PMC Sân bay El Tepual Puerto Montt, Chile
JET SMART
11:22 → 12:46 1h 24phút
ZCO Sân bay Temuco Temuco, Chile
JET SMART
12:00 → 14:22 2h 22phút
IQQ Sân bay Quốc tế Diego Aracena Iquique, Chile
SKY AIRLINE
13:07 → 15:13 2h 06phút
CJC Sân bay Quốc tế El Loa Calama, Chile
JET SMART
13:07 → 15:07 2h 00phút
ANF Sân bay Quốc tế Cerro Moreno Antofagasta, Chile
JET SMART
14:04 → 15:08 1h 04phút
LSC Sân bay La Florida La Serena, Chile
SKY AIRLINE
15:04 → 17:05 2h 01phút
ANF Sân bay Quốc tế Cerro Moreno Antofagasta, Chile
LAN AIRLINES
15:28 → 17:35 2h 07phút
CJC Sân bay Quốc tế El Loa Calama, Chile
LAN AIRLINES
16:00 → 20:40 3h 40phút
GRU Sân bay Quốc tế Sao Paulo Guarulhos Sao Paulo, Brazil
LAN AIRLINES
16:44 → 18:43 1h 59phút
ANF Sân bay Quốc tế Cerro Moreno Antofagasta, Chile
SKY AIRLINE
16:52 → 18:58 2h 06phút
CJC Sân bay Quốc tế El Loa Calama, Chile
SKY AIRLINE
16:53 → 18:53 2h 00phút
ANF Sân bay Quốc tế Cerro Moreno Antofagasta, Chile
JET SMART
17:35 → 20:20 3h 45phút
LIM Sân bay Quốc tế Jorge Chavez Lima, Peru
LAN AIRLINES
17:53 → 19:53 2h 00phút
ANF Sân bay Quốc tế Cerro Moreno Antofagasta, Chile
JET SMART
19:00 → 21:00 2h 00phút
ANF Sân bay Quốc tế Cerro Moreno Antofagasta, Chile
JET SMART
20:00 → 22:06 2h 06phút
CJC Sân bay Quốc tế El Loa Calama, Chile
JET SMART
22:35 → 23:42 1h 07phút
CCP Sân bay Quốc tế Carriel Sur Concepcion, Chile
JET SMART
23:10 → 07:40 8h 30phút
MIA Sân bay Quốc tế Miami Miami, Hoa Kỳ
LAN AIRLINES
23:35 → 00:42 1h 07phút
CCP Sân bay Quốc tế Carriel Sur Concepcion, Chile
JET SMART

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

Không thể xác định vị trí một điểm.
cntlog