LSC Sân bay La Florida

Thông tin chuyến bay

09:40 → 10:38 58phút
SCL Sân bay Quốc tế Santiago Santiago, Chile
LAN AIRLINES
10:25 → 11:23 58phút
SCL Sân bay Quốc tế Santiago Santiago, Chile
LAN AIRLINES
10:33 → 12:03 1h 30phút
CCP Sân bay Quốc tế Carriel Sur Concepcion, Chile
JET SMART
10:48 → 11:49 1h 01phút
SCL Sân bay Quốc tế Santiago Santiago, Chile
SKY AIRLINE
11:18 → 12:48 1h 30phút
CJC Sân bay Quốc tế El Loa Calama, Chile
JET SMART
12:03 → 13:01 58phút
SCL Sân bay Quốc tế Santiago Santiago, Chile
JET SMART
12:48 → 14:18 1h 30phút
CJC Sân bay Quốc tế El Loa Calama, Chile
JET SMART
12:50 → 13:48 58phút
SCL Sân bay Quốc tế Santiago Santiago, Chile
LAN AIRLINES
15:37 → 16:35 58phút
SCL Sân bay Quốc tế Santiago Santiago, Chile
LAN AIRLINES
16:04 → 17:05 1h 01phút
SCL Sân bay Quốc tế Santiago Santiago, Chile
SKY AIRLINE
17:00 → 18:30 1h 30phút
CJC Sân bay Quốc tế El Loa Calama, Chile
SKY AIRLINE
17:22 → 18:50 1h 28phút
CJC Sân bay Quốc tế El Loa Calama, Chile
LAN AIRLINES
17:35 → 18:53 1h 18phút
ANF Sân bay Quốc tế Cerro Moreno Antofagasta, Chile
JET SMART
17:43 → 19:05 1h 22phút
ANF Sân bay Quốc tế Cerro Moreno Antofagasta, Chile
LAN AIRLINES
18:00 → 19:01 1h 01phút
SCL Sân bay Quốc tế Santiago Santiago, Chile
SKY AIRLINE
18:20 → 19:50 1h 30phút
CJC Sân bay Quốc tế El Loa Calama, Chile
JET SMART
18:51 → 19:49 58phút
SCL Sân bay Quốc tế Santiago Santiago, Chile
LAN AIRLINES
19:13 → 21:01 1h 48phút
IQQ Sân bay Quốc tế Diego Aracena Iquique, Chile
JET SMART
20:40 → 21:36 56phút
SCL Sân bay Quốc tế Santiago Santiago, Chile
LAN AIRLINES
20:50 → 22:13 1h 23phút
ANF Sân bay Quốc tế Cerro Moreno Antofagasta, Chile
SKY AIRLINE

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog