DWO Căn cứ Thủy phi cơ Diyawanna Oya

Thông tin chuyến bay

10:30 → 11:00 30phút
NUF Castlereigh Resrvr SPB Hatton, Sri Lanka
CINNAMON AIR
10:30 → 11:00 30phút
KDZ Sân bay Polgolla Reservoir Kandy, Sri Lanka
SRILANKAN AIRLINES
10:30 → 11:00 30phút
KDZ Sân bay Polgolla Reservoir Kandy, Sri Lanka
CINNAMON AIR
10:30 → 12:30 2h 00phút
KCT Sân bay Koggala Koggala, Sri Lanka
SRILANKAN AIRLINES
10:30 → 12:30 2h 00phút
KCT Sân bay Koggala Koggala, Sri Lanka
CINNAMON AIR
10:30 → 11:45 1h 15phút
HRI Sân bay Quốc tế Mattala Rajapaksa Hambantota, Sri Lanka
SRILANKAN AIRLINES
10:30 → 11:45 1h 15phút
HRI Sân bay Quốc tế Mattala Rajapaksa Hambantota, Sri Lanka
CINNAMON AIR
14:30 → 15:00 30phút
KDZ Sân bay Polgolla Reservoir Kandy, Sri Lanka
CINNAMON AIR
14:30 → 15:45 1h 15phút
BTC Sân bay Batticaloa Batticaloa, Sri Lanka
SRILANKAN AIRLINES
14:30 → 15:00 30phút
KDZ Sân bay Polgolla Reservoir Kandy, Sri Lanka
SRILANKAN AIRLINES
14:30 → 15:45 1h 15phút
BTC Sân bay Batticaloa Batticaloa, Sri Lanka
CINNAMON AIR
17:30 → 17:45 15phút
CMB Sân bay Quốc tế Colombo Bandaranaike Colombo, Sri Lanka
SRILANKAN AIRLINES
17:30 → 17:45 15phút
CMB Sân bay Quốc tế Colombo Bandaranaike Colombo, Sri Lanka
CINNAMON AIR

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

trạm gần

khách sạn gần

cntlog