CUR Sân bay Quốc tế Hato

Thông tin chuyến bay

06:35 → 07:05 30phút
AUA Sân bay Quốc tế Queen Beatrix Aruba, Aruba
MOSKOVIA AIRLINES
06:40 → 07:05 25phút
BON Sân bay Quốc tế Flamingo Bonaire, Bonaire Saint Eustatius and Saba
MOSKOVIA AIRLINES
08:00 → 08:25 25phút
AUA Sân bay Quốc tế Queen Beatrix Aruba, Aruba
MOSKOVIA AIRLINES
08:00 → 08:25 25phút
BON Sân bay Quốc tế Flamingo Bonaire, Bonaire Saint Eustatius and Saba
MOSKOVIA AIRLINES
08:25 → 08:50 25phút
BON Sân bay Quốc tế Flamingo Bonaire, Bonaire Saint Eustatius and Saba
MOSKOVIA AIRLINES
08:30 → 09:00 30phút
AUA Sân bay Quốc tế Queen Beatrix Aruba, Aruba
ARUBA AIRLINES
09:30 → 09:55 25phút
BON Sân bay Quốc tế Flamingo Bonaire, Bonaire Saint Eustatius and Saba
MOSKOVIA AIRLINES
10:00 → 10:25 25phút
BON Sân bay Quốc tế Flamingo Bonaire, Bonaire Saint Eustatius and Saba
MOSKOVIA AIRLINES
10:05 → 10:35 30phút
AUA Sân bay Quốc tế Queen Beatrix Aruba, Aruba
MOSKOVIA AIRLINES
12:00 → 12:25 25phút
BON Sân bay Quốc tế Flamingo Bonaire, Bonaire Saint Eustatius and Saba
MOSKOVIA AIRLINES
12:30 → 12:55 25phút
BON Sân bay Quốc tế Flamingo Bonaire, Bonaire Saint Eustatius and Saba
MOSKOVIA AIRLINES
13:30 → 18:15 3h 45phút
PBM Sân bay Quốc tế Paramaribo Johan A Pengel Paramaribo, Suriname
SURINAM AIRWAYS
13:30 → 15:00 1h 30phút
POS Sân bay Quốc tế Piarco Port of Spain, Trinidad và Tobago
SURINAM AIRWAYS
15:10 → 15:50 40phút
AUA Sân bay Quốc tế Queen Beatrix Aruba, Aruba
ARUBA AIRLINES
15:30 → 15:55 25phút
BON Sân bay Quốc tế Flamingo Bonaire, Bonaire Saint Eustatius and Saba
MOSKOVIA AIRLINES
15:45 → 16:10 25phút
BON Sân bay Quốc tế Flamingo Bonaire, Bonaire Saint Eustatius and Saba
MOSKOVIA AIRLINES
17:00 → 17:25 25phút
BON Sân bay Quốc tế Flamingo Bonaire, Bonaire Saint Eustatius and Saba
MOSKOVIA AIRLINES
17:00 → 17:25 25phút
BON Sân bay Quốc tế Flamingo Bonaire, Bonaire Saint Eustatius and Saba
MOSKOVIA AIRLINES
17:30 → 18:00 30phút
AUA Sân bay Quốc tế Queen Beatrix Aruba, Aruba
MOSKOVIA AIRLINES
18:30 → 18:55 25phút
BON Sân bay Quốc tế Flamingo Bonaire, Bonaire Saint Eustatius and Saba
MOSKOVIA AIRLINES
18:55 → 10:10 9h 15phút
AMS Sân bay Quốc tế Amsterdam Amsterdam, Hà Lan
KLM-ROYAL DUTCH AIRLINES
19:30 → 20:00 30phút
AUA Sân bay Quốc tế Queen Beatrix Aruba, Aruba
ARUBA AIRLINES
19:30 → 19:55 25phút
BON Sân bay Quốc tế Flamingo Bonaire, Bonaire Saint Eustatius and Saba
MOSKOVIA AIRLINES

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

Không thể xác định vị trí một điểm.
cntlog