BON Sân bay Quốc tế Flamingo

Thông tin chuyến bay

08:45 → 09:10 25phút
CUR Sân bay Quốc tế Hato Curacao, Curacao
MOSKOVIA AIRLINES
09:15 → 09:40 25phút
CUR Sân bay Quốc tế Hato Curacao, Curacao
MOSKOVIA AIRLINES
10:45 → 11:10 25phút
CUR Sân bay Quốc tế Hato Curacao, Curacao
MOSKOVIA AIRLINES
11:45 → 12:10 25phút
CUR Sân bay Quốc tế Hato Curacao, Curacao
MOSKOVIA AIRLINES
12:45 → 13:10 25phút
CUR Sân bay Quốc tế Hato Curacao, Curacao
MOSKOVIA AIRLINES
13:15 → 13:40 25phút
CUR Sân bay Quốc tế Hato Curacao, Curacao
MOSKOVIA AIRLINES
14:00 → 14:25 25phút
CUR Sân bay Quốc tế Hato Curacao, Curacao
ARUBA AIRLINES
16:05 → 19:15 3h 10phút
MIA Sân bay Quốc tế Miami Miami, Hoa Kỳ
AMERICAN AIRLINES
16:15 → 16:40 25phút
CUR Sân bay Quốc tế Hato Curacao, Curacao
MOSKOVIA AIRLINES
16:30 → 16:55 25phút
CUR Sân bay Quốc tế Hato Curacao, Curacao
MOSKOVIA AIRLINES
17:40 → 08:50 9h 10phút
AMS Sân bay Quốc tế Amsterdam Amsterdam, Hà Lan
TUI AIRLINES NETHERLANDS
17:45 → 18:10 25phút
CUR Sân bay Quốc tế Hato Curacao, Curacao
MOSKOVIA AIRLINES
17:45 → 18:10 25phút
CUR Sân bay Quốc tế Hato Curacao, Curacao
MOSKOVIA AIRLINES
19:15 → 19:40 25phút
CUR Sân bay Quốc tế Hato Curacao, Curacao
MOSKOVIA AIRLINES
20:15 → 20:40 25phút
CUR Sân bay Quốc tế Hato Curacao, Curacao
MOSKOVIA AIRLINES

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

Không thể xác định vị trí một điểm.
cntlog