2019/12/07  08:03  khởi hành
1
08:05 - 08:47
42phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
08:05 - 09:22
1h17phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  08:05 - 08:47
  42phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  08:05 Villa de Vallecas
  [Metro de Madrid]Línea1 [MetroMadrid]Line1
  Hướng đến Pinar de Chamartín Pinar de Chamartin
  (15phút
  08:20 08:29 Pacífico Pacifico 08:33 08:41 sáinz de Baranda sainz de Baranda
  [Metro de Madrid]Línea9 [MetroMadrid]Line9
  Hướng đến Arganda del Rey 
  (6phút
  08:47 Artilleros
 2. 2
  08:05 - 09:22
  1h17phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  08:05 Villa de Vallecas
  [Metro de Madrid]Línea1 [MetroMadrid]Line1
  Hướng đến Pinar de Chamartín Pinar de Chamartin
  (44phút
  08:49 08:57 Plaza de Castilla
  [Metro de Madrid]Línea9 [MetroMadrid]Line9
  Hướng đến Arganda del Rey 
  (25phút
  09:22 Artilleros
cntlog