2020/12/04  17:18  khởi hành
1
17:22 - 17:49
27phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
17:22 - 17:55
33phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
17:22 - 18:07
45phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  17:22 - 17:49
  27phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  17:22 Villa de Vallecas
  [Metro]1
  Hướng đến Pinar de Chamartín Pinar de Chamartin
  (10phút
  17:32 17:38 Pacífico Pacifico
  [Metro]6
  Hướng đến Conde de Casal 
  (2phút
  17:40 17:45 Sáinz de Baranda Sainz de Baranda
  [Metro]9(Paco De Lucia-Puerta De Arganda )
  Hướng đến Arganda del Rey 
  (4phút
  17:49 Artilleros
 2. 2
  17:22 - 17:55
  33phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  17:22 Villa de Vallecas
  [Metro]1
  Hướng đến Pinar de Chamartín Pinar de Chamartin
  (15phút
  17:37 17:42 Sol
  [Metro]2
  Hướng đến Las Rosas 
  (3phút
  17:45 17:48 Príncipe de Vergara Principe de Vergara
  [Metro]9(Paco De Lucia-Puerta De Arganda )
  Hướng đến Arganda del Rey 
  (7phút
  17:55 Artilleros
 3. 3
  17:22 - 18:07
  45phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  17:22 Villa de Vallecas
  [Metro]1
  Hướng đến Pinar de Chamartín Pinar de Chamartin
  (26phút
  17:48 17:52 Plaza de Castilla
  [Metro]9(Paco De Lucia-Puerta De Arganda )
  Hướng đến Arganda del Rey 
  (15phút
  18:07 Artilleros
cntlog