2019/12/14  19:11  ออกเดินทาง
1
19:17 - 19:59
42นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
19:17 - 20:34
1ครั้ง17นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  19:17 - 19:59
  42นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  19:17 Villa de Vallecas
  [Metro de Madrid]Línea1 [MetroMadrid]Line1
  เดินทางไปยัง Pinar de Chamartín Pinar de Chamartin
  (15นาที
  19:32 19:41 Pacífico Pacifico
  [Metro de Madrid]Línea6(contra reloj back) [MetroMadrid]Line6(Anti-Clockwise)
  เดินทางไปยัง Conde de Casal 
  (4นาที
  19:45 19:53 sáinz de Baranda sainz de Baranda
  [Metro de Madrid]Línea9 [MetroMadrid]Line9
  เดินทางไปยัง Arganda del Rey 
  (6นาที
  19:59 Artilleros
 2. 2
  19:17 - 20:34
  1ครั้ง17นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  19:17 Villa de Vallecas
  [Metro de Madrid]Línea1 [MetroMadrid]Line1
  เดินทางไปยัง Pinar de Chamartín Pinar de Chamartin
  (44นาที
  20:01 20:09 Plaza de Castilla
  [Metro de Madrid]Línea9 [MetroMadrid]Line9
  เดินทางไปยัง Arganda del Rey 
  (25นาที
  20:34 Artilleros
cntlog