1
22:31 - 08:07
33h36phút
Số lần chuyển: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
2
22:31 - 08:07
33h36phút
Số lần chuyển: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
3
22:31 - 08:41
34h10phút
Số lần chuyển: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. walk
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
4
22:31 - 09:02
34h31phút
Số lần chuyển: 5
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. walk
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
 1. 1
  22:31 - 08:07
  33h36phút
  Số lần chuyển: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  22:31 凤凰机场 Fenghuang Airport
  三亚逆时针环行线 Sanya Anti Clock Circle
  Hướng đến 崖州 Yazhou
  (56phút
  23:27 05:57 东方 Dongfang
  海南东环高速线 Hainandonghuai High Speed Line
  Hướng đến 海口 Haikou
  (11h32phút
  17:29 23:59 佛山 Foshan
  广茂线 Guangmao Line
  Hướng đến 广州 Guangzhou
  (36phút
  00:35 07:05 常平 Changping (China Railway)
  京九线 Jingjiu Line
  Hướng đến 北京西 Beijingxi
  (7phút
  07:12 07:12 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  Đi bộ( 10phút
  07:22 07:27 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
  上海轨道交通17号线 Shanghai Metro Line 17
  Hướng đến 东方绿舟 Oriental Land
  (40phút
  08:07 东方绿舟 Oriental Land
 2. 2
  22:31 - 08:07
  33h36phút
  Số lần chuyển: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  22:31 凤凰机场 Fenghuang Airport
  三亚顺时针环行线 Sanya Clock Circle
  Hướng đến 崖州 Yazhou
  (56phút
  23:27 05:57 东方 Dongfang
  海南东环高速线 Hainandonghuai High Speed Line
  Hướng đến 海口 Haikou
  (11h32phút
  17:29 23:59 佛山 Foshan
  广茂线 Guangmao Line
  Hướng đến 广州 Guangzhou
  (36phút
  00:35 07:05 常平 Changping (China Railway)
  京九线 Jingjiu Line
  Hướng đến 北京西 Beijingxi
  (7phút
  07:12 07:12 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  Đi bộ( 10phút
  07:22 07:27 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
  上海轨道交通17号线 Shanghai Metro Line 17
  Hướng đến 东方绿舟 Oriental Land
  (40phút
  08:07 东方绿舟 Oriental Land
 3. 3
  22:31 - 08:41
  34h10phút
  Số lần chuyển: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. walk
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  22:31 凤凰机场 Fenghuang Airport
  三亚逆时针环行线 Sanya Anti Clock Circle
  Hướng đến 崖州 Yazhou
  (56phút
  23:27 05:57 东方 Dongfang
  海南东环高速线 Hainandonghuai High Speed Line
  Hướng đến 海口 Haikou
  (12h14phút
  18:11 18:11 广州 Guangzhou
  Đi bộ( 10phút
  18:21 18:23 广州火车站 Guangzhou Railway Station
  广州地铁2号线 Guangzhou Metro Line 2
  Hướng đến 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  (31phút
  18:54 18:54 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  Đi bộ( 10phút
  19:04 01:04 广州南 Guangzhounan
  京广高速线 Jingguang High Speed Line
  Hướng đến 北京西 Beijingxi
  (6h42phút
  07:46 07:46 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  Đi bộ( 10phút
  07:56 08:01 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
  上海轨道交通17号线 Shanghai Metro Line 17
  Hướng đến 东方绿舟 Oriental Land
  (40phút
  08:41 东方绿舟 Oriental Land
 4. 4
  22:31 - 09:02
  34h31phút
  Số lần chuyển: 5
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. walk
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  22:31 凤凰机场 Fenghuang Airport
  三亚顺时针环行线 Sanya Clock Circle
  Hướng đến 崖州 Yazhou
  (56phút
  23:27 05:57 东方 Dongfang
  海南东环高速线 Hainandonghuai High Speed Line
  Hướng đến 海口 Haikou
  (12h14phút
  18:11 18:11 广州 Guangzhou
  Đi bộ( 10phút
  18:21 18:25 广州火车站 Guangzhou Railway Station
  广州地铁2号线 Guangzhou Metro Line 2
  Hướng đến 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  (8phút
  18:33 18:38 昌岗 Changgang
  广州地铁2号线 Guangzhou Metro Line 2
  Hướng đến 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  (17phút
  18:55 18:55 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  Đi bộ( 10phút
  19:05 01:05 广州南 Guangzhounan
  京广高速线 Jingguang High Speed Line
  Hướng đến 北京西 Beijingxi
  (7h2phút
  08:07 08:07 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  Đi bộ( 10phút
  08:17 08:22 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
  上海轨道交通17号线 Shanghai Metro Line 17
  Hướng đến 东方绿舟 Oriental Land
  (40phút
  09:02 东方绿舟 Oriental Land
cntlog