1
00:31 - 10:07
33t36min
Antall overføringer: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
2
00:31 - 10:07
33t36min
Antall overføringer: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
3
00:31 - 10:41
34t10min
Antall overføringer: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. walk
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
4
00:31 - 11:02
34t31min
Antall overføringer: 5
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. walk
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
 1. 1
  00:31 - 10:07
  33t36min
  Antall overføringer: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  00:31 凤凰机场 Fenghuang Airport
  三亚逆时针环行线 Sanya Anti Clock Circle
  På vei til 崖州 Yazhou
  (56min
  01:27 07:57 东方 Dongfang
  海南东环高速线 Hainandonghuai High Speed Line
  På vei til 海口 Haikou
  (11t32min
  19:29 01:59 佛山 Foshan
  广茂线 Guangmao Line
  På vei til 广州 Guangzhou
  (36min
  02:35 09:05 常平 Changping (China Railway)
  京九线 Jingjiu Line
  På vei til 北京西 Beijingxi
  (7min
  09:12 09:12 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  Gå( 10min
  09:22 09:27 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
  上海轨道交通17号线 Shanghai Metro Line 17
  På vei til 东方绿舟 Oriental Land
  (40min
  10:07 东方绿舟 Oriental Land
 2. 2
  00:31 - 10:07
  33t36min
  Antall overføringer: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  00:31 凤凰机场 Fenghuang Airport
  三亚顺时针环行线 Sanya Clock Circle
  På vei til 崖州 Yazhou
  (56min
  01:27 07:57 东方 Dongfang
  海南东环高速线 Hainandonghuai High Speed Line
  På vei til 海口 Haikou
  (11t32min
  19:29 01:59 佛山 Foshan
  广茂线 Guangmao Line
  På vei til 广州 Guangzhou
  (36min
  02:35 09:05 常平 Changping (China Railway)
  京九线 Jingjiu Line
  På vei til 北京西 Beijingxi
  (7min
  09:12 09:12 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  Gå( 10min
  09:22 09:27 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
  上海轨道交通17号线 Shanghai Metro Line 17
  På vei til 东方绿舟 Oriental Land
  (40min
  10:07 东方绿舟 Oriental Land
 3. 3
  00:31 - 10:41
  34t10min
  Antall overføringer: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. walk
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  00:31 凤凰机场 Fenghuang Airport
  三亚逆时针环行线 Sanya Anti Clock Circle
  På vei til 崖州 Yazhou
  (56min
  01:27 07:57 东方 Dongfang
  海南东环高速线 Hainandonghuai High Speed Line
  På vei til 海口 Haikou
  (12t14min
  20:11 20:11 广州 Guangzhou
  Gå( 10min
  20:21 20:23 广州火车站 Guangzhou Railway Station
  广州地铁2号线 Guangzhou Metro Line 2
  På vei til 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  (31min
  20:54 20:54 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  Gå( 10min
  21:04 03:04 广州南 Guangzhounan
  京广高速线 Jingguang High Speed Line
  På vei til 北京西 Beijingxi
  (6t42min
  09:46 09:46 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  Gå( 10min
  09:56 10:01 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
  上海轨道交通17号线 Shanghai Metro Line 17
  På vei til 东方绿舟 Oriental Land
  (40min
  10:41 东方绿舟 Oriental Land
 4. 4
  00:31 - 11:02
  34t31min
  Antall overføringer: 5
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. walk
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  00:31 凤凰机场 Fenghuang Airport
  三亚顺时针环行线 Sanya Clock Circle
  På vei til 崖州 Yazhou
  (56min
  01:27 07:57 东方 Dongfang
  海南东环高速线 Hainandonghuai High Speed Line
  På vei til 海口 Haikou
  (12t14min
  20:11 20:11 广州 Guangzhou
  Gå( 10min
  20:21 20:25 广州火车站 Guangzhou Railway Station
  广州地铁2号线 Guangzhou Metro Line 2
  På vei til 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  (8min
  20:33 20:38 昌岗 Changgang
  广州地铁2号线 Guangzhou Metro Line 2
  På vei til 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  (17min
  20:55 20:55 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  Gå( 10min
  21:05 03:05 广州南 Guangzhounan
  京广高速线 Jingguang High Speed Line
  På vei til 北京西 Beijingxi
  (7t2min
  10:07 10:07 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  Gå( 10min
  10:17 10:22 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
  上海轨道交通17号线 Shanghai Metro Line 17
  På vei til 东方绿舟 Oriental Land
  (40min
  11:02 东方绿舟 Oriental Land
cntlog