2024/06/14  18:56  ออกเดินทาง
1
23:56 - 09:32
33ครั้ง36นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
2
23:56 - 09:32
33ครั้ง36นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
3
23:56 - 10:06
34ครั้ง10นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. walk
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
4
23:56 - 10:27
34ครั้ง31นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 5
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. walk
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
 1. 1
  23:56 - 09:32
  33ครั้ง36นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  23:56 凤凰机场 Fenghuang Airport
  三亚逆时针环行线 Sanya Anti Clock Circle
  เดินทางไปยัง 崖州 Yazhou
  (56นาที
  00:52 07:22 东方 Dongfang
  海南东环高速线 Hainandonghuai High Speed Line
  เดินทางไปยัง 海口 Haikou
  (11ครั้ง32นาที
  18:54 01:24 佛山 Foshan
  广茂线 Guangmao Line
  เดินทางไปยัง 广州 Guangzhou
  (36นาที
  02:00 08:30 常平 Changping (China Railway)
  京九线 Jingjiu Line
  เดินทางไปยัง 北京西 Beijingxi
  (7นาที
  08:37 08:37 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  เดิน( 10นาที
  08:47 08:52 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
  上海轨道交通17号线 Shanghai Metro Line 17
  เดินทางไปยัง 东方绿舟 Oriental Land
  (40นาที
  09:32 东方绿舟 Oriental Land
 2. 2
  23:56 - 09:32
  33ครั้ง36นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  23:56 凤凰机场 Fenghuang Airport
  三亚顺时针环行线 Sanya Clock Circle
  เดินทางไปยัง 崖州 Yazhou
  (56นาที
  00:52 07:22 东方 Dongfang
  海南东环高速线 Hainandonghuai High Speed Line
  เดินทางไปยัง 海口 Haikou
  (11ครั้ง32นาที
  18:54 01:24 佛山 Foshan
  广茂线 Guangmao Line
  เดินทางไปยัง 广州 Guangzhou
  (36นาที
  02:00 08:30 常平 Changping (China Railway)
  京九线 Jingjiu Line
  เดินทางไปยัง 北京西 Beijingxi
  (7นาที
  08:37 08:37 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  เดิน( 10นาที
  08:47 08:52 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
  上海轨道交通17号线 Shanghai Metro Line 17
  เดินทางไปยัง 东方绿舟 Oriental Land
  (40นาที
  09:32 东方绿舟 Oriental Land
 3. 3
  23:56 - 10:06
  34ครั้ง10นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. walk
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  23:56 凤凰机场 Fenghuang Airport
  三亚逆时针环行线 Sanya Anti Clock Circle
  เดินทางไปยัง 崖州 Yazhou
  (56นาที
  00:52 07:22 东方 Dongfang
  海南东环高速线 Hainandonghuai High Speed Line
  เดินทางไปยัง 海口 Haikou
  (12ครั้ง14นาที
  19:36 19:36 广州 Guangzhou
  เดิน( 10นาที
  19:46 19:48 广州火车站 Guangzhou Railway Station
  广州地铁2号线 Guangzhou Metro Line 2
  เดินทางไปยัง 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  (31นาที
  20:19 20:19 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  เดิน( 10นาที
  20:29 02:29 广州南 Guangzhounan
  京广高速线 Jingguang High Speed Line
  เดินทางไปยัง 北京西 Beijingxi
  (6ครั้ง42นาที
  09:11 09:11 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  เดิน( 10นาที
  09:21 09:26 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
  上海轨道交通17号线 Shanghai Metro Line 17
  เดินทางไปยัง 东方绿舟 Oriental Land
  (40นาที
  10:06 东方绿舟 Oriental Land
 4. 4
  23:56 - 10:27
  34ครั้ง31นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 5
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. walk
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  23:56 凤凰机场 Fenghuang Airport
  三亚顺时针环行线 Sanya Clock Circle
  เดินทางไปยัง 崖州 Yazhou
  (56นาที
  00:52 07:22 东方 Dongfang
  海南东环高速线 Hainandonghuai High Speed Line
  เดินทางไปยัง 海口 Haikou
  (12ครั้ง14นาที
  19:36 19:36 广州 Guangzhou
  เดิน( 10นาที
  19:46 19:50 广州火车站 Guangzhou Railway Station
  广州地铁2号线 Guangzhou Metro Line 2
  เดินทางไปยัง 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  (8นาที
  19:58 20:03 昌岗 Changgang
  广州地铁2号线 Guangzhou Metro Line 2
  เดินทางไปยัง 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  (17นาที
  20:20 20:20 广州南站 Guangzhou South Railway Station
  เดิน( 10นาที
  20:30 02:30 广州南 Guangzhounan
  京广高速线 Jingguang High Speed Line
  เดินทางไปยัง 北京西 Beijingxi
  (7ครั้ง2นาที
  09:32 09:32 上海虹桥 Shanghaihongqiao
  เดิน( 10นาที
  09:42 09:47 虹桥火车站 Hongqiao Railway Station
  上海轨道交通17号线 Shanghai Metro Line 17
  เดินทางไปยัง 东方绿舟 Oriental Land
  (40นาที
  10:27 东方绿舟 Oriental Land
cntlog