2020/07/14  15:22  khởi hành
1
21:26 - 06:30
9h4phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
2
21:27 - 06:51
9h24phút
Số lần chuyển: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 1. 1
  21:26 - 06:30
  9h4phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  21:26 重庆南 Chongqingnan
  5611 次 Train 5611
  Hướng đến 重庆 Chongqing
  (11phút
  21:37 21:37 重庆 Chongqing
  Đi bộ( 10phút
  21:47 21:50 两路口 Lianglukou
  重庆轨道交通3号线 CRT Line 3[Monorail]
  Hướng đến 江北机场T2航站楼 Jiangbei Airport T2 Terminal
  (22phút
  22:12 22:12 重庆北站南广场 Chongqing North Station South Square
  Đi bộ( 10phút
  22:22 04:22 重庆北 Chongqingbei
  D362 次 Train D362
  Hướng đến 南京南 Nanjingnan
  (2h8phút
  06:30 恩施 Enshi
 2. 2
  21:27 - 06:51
  9h24phút
  Số lần chuyển: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  21:27 重庆南 Chongqingnan
  5611 次 Train 5611
  Hướng đến 重庆 Chongqing
  (11phút
  21:38 21:38 重庆 Chongqing
  Đi bộ( 10phút
  21:48 21:51 两路口 Lianglukou
  重庆轨道交通1号线 CRT Line 1
  Hướng đến 小什字 Xiaoshizi
  (7phút
  21:58 22:03 小什字 Xiaoshizi
  重庆轨道交通6号线 CRT Line 6
  Hướng đến 北碚 Beibei
  (14phút
  22:17 22:21 红旗河沟 Hongqihegou
  重庆轨道交通3号线 CRT Line 3[Monorail]
  Hướng đến 江北机场T2航站楼 Jiangbei Airport T2 Terminal
  (12phút
  22:33 22:33 重庆北站南广场 Chongqing North Station South Square
  Đi bộ( 10phút
  22:43 04:43 重庆北 Chongqingbei
  D362 次 Train D362
  Hướng đến 南京南 Nanjingnan
  (2h8phút
  06:51 恩施 Enshi
cntlog