2021/01/18  23:08  Avgång
1
18:47 - 07:03
12h16min
Antal överföringar: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
2
18:47 - 07:03
12h16min
Antal överföringar: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
3
18:02 - 07:03
13h1min
Antal överföringar: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
4
18:47 - 07:03
12h16min
Antal överföringar: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 1. 1
  18:47 - 07:03
  12h16min
  Antal överföringar: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  18:47 重庆南 Chongqingnan
  5630 次 Train 5630
  På väg till 重庆 Chongqing
  (11min
  18:58 18:58 重庆 Chongqing
  Gångväg( 13min
  19:11 19:16 两路口 Lianglukou
  重庆轨道交通3号线 CRT Line 3[Monorail]
  På väg till 江北机场T2航站楼 Jiangbei Airport T2 Terminal
  (22min
  19:38 19:38 重庆北站南广场 Chongqing North Station South Square
  Gångväg( 40min
  20:18 23:33 重庆北 Chongqingbei
  K355/K358 次 Train K355/K358
  På väg till 南京南 Nanjingnan
  (7h30min
  07:03 恩施 Enshi
 2. 2
  18:47 - 07:03
  12h16min
  Antal överföringar: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  18:47 重庆南 Chongqingnan
  5630 次 Train 5630
  På väg till 重庆 Chongqing
  (11min
  18:58 18:58 重庆 Chongqing
  Gångväg( 13min
  19:11 19:13 两路口 Lianglukou
  重庆轨道交通1号线 CRT Line 1
  På väg till 尖顶坡 Jiandingpo
  (19min
  19:32 19:40 沙坪坝 Shapingba
  重庆轨道交通环线 CRT Loop Line
  På väg till 海峡路 Haixialu
  (17min
  19:57 19:57 重庆北站南广场 Chongqing North Station South Square
  Gångväg( 40min
  20:37 23:33 重庆北 Chongqingbei
  K355/K358 次 Train K355/K358
  På väg till 南京南 Nanjingnan
  (7h30min
  07:03 恩施 Enshi
 3. 3
  18:02 - 07:03
  13h1min
  Antal överföringar: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  18:02 重庆南 Chongqingnan
  5611 次 Train 5611
  På väg till 重庆 Chongqing
  (11min
  18:13 18:13 重庆 Chongqing
  Gångväg( 13min
  18:26 18:31 两路口 Lianglukou
  重庆轨道交通1号线 CRT Line 1
  På väg till 尖顶坡 Jiandingpo
  (19min
  18:50 18:58 沙坪坝 Shapingba
  重庆轨道交通环线 CRT Loop Line
  På väg till 海峡路 Haixialu
  (17min
  19:15 19:15 重庆北站南广场 Chongqing North Station South Square
  Gångväg( 40min
  19:55 23:33 重庆北 Chongqingbei
  K355/K358 次 Train K355/K358
  På väg till 南京南 Nanjingnan
  (7h30min
  07:03 恩施 Enshi
 4. 4
  18:47 - 07:03
  12h16min
  Antal överföringar: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  18:47 重庆南 Chongqingnan
  5630 次 Train 5630
  På väg till 重庆 Chongqing
  (11min
  18:58 18:58 重庆 Chongqing
  Gångväg( 13min
  19:11 19:16 两路口 Lianglukou
  重庆轨道交通3号线 CRT Line 3[Monorail]
  På väg till 江北机场T2航站楼 Jiangbei Airport T2 Terminal
  (22min
  19:38 19:38 重庆北站南广场 Chongqing North Station South Square
  Gångväg( 40min
  20:18 23:33 重庆北 Chongqingbei
  K355/K358 次 Train K355/K358
  På väg till 南京南 Nanjingnan
  (7h30min
  07:03 恩施 Enshi
cntlog