2020/05/26  05:42  Avgång
1
11:45 - 20:49
9h4min
Antal överföringar: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
2
11:42 - 21:03
9h21min
Antal överföringar: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 1. 1
  11:45 - 20:49
  9h4min
  Antal överföringar: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  11:45 重庆南 Chongqingnan
  5611 次 Train 5611
  På väg till 重庆 Chongqing
  (11min
  11:56 11:56 重庆 Chongqing
  Gångväg( 10min
  12:06 12:09 两路口 Lianglukou
  重庆轨道交通3号线 CRT Line 3[Monorail]
  På väg till 江北机场T2航站楼 Jiangbei Airport T2 Terminal
  (22min
  12:31 12:31 重庆北站南广场 Chongqing North Station South Square
  Gångväg( 10min
  12:41 18:41 重庆北 Chongqingbei
  D362 次 Train D362
  På väg till 南京南 Nanjingnan
  (2h8min
  20:49 恩施 Enshi
 2. 2
  11:42 - 21:03
  9h21min
  Antal överföringar: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  11:42 重庆南 Chongqingnan
  5611 次 Train 5611
  På väg till 重庆 Chongqing
  (11min
  11:53 11:53 重庆 Chongqing
  Gångväg( 10min
  12:03 12:06 两路口 Lianglukou
  重庆轨道交通1号线 CRT Line 1
  På väg till 尖顶坡 Jiandingpo
  (19min
  12:25 12:28 沙坪坝 Shapingba
  重庆轨道交通环线 CRT Loop Line
  På väg till 海峡路 Haixialu
  (17min
  12:45 12:45 重庆北站南广场 Chongqing North Station South Square
  Gångväg( 10min
  12:55 18:55 重庆北 Chongqingbei
  D362 次 Train D362
  På väg till 南京南 Nanjingnan
  (2h8min
  21:03 恩施 Enshi
cntlog