2020/07/09  10:03  ออกเดินทาง
1
16:04 - 01:08
9ครั้ง4นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
2
16:05 - 01:16
9ครั้ง11นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
3
16:08 - 01:33
9ครั้ง25นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 1. 1
  16:04 - 01:08
  9ครั้ง4นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  16:04 重庆南 Chongqingnan
  5611 次 Train 5611
  เดินทางไปยัง 重庆 Chongqing
  (11นาที
  16:15 16:15 重庆 Chongqing
  เดิน( 10นาที
  16:25 16:28 两路口 Lianglukou
  重庆轨道交通3号线 CRT Line 3[Monorail]
  เดินทางไปยัง 江北机场T2航站楼 Jiangbei Airport T2 Terminal
  (22นาที
  16:50 16:50 重庆北站南广场 Chongqing North Station South Square
  เดิน( 10นาที
  17:00 23:00 重庆北 Chongqingbei
  D362 次 Train D362
  เดินทางไปยัง 南京南 Nanjingnan
  (2ครั้ง8นาที
  01:08 恩施 Enshi
 2. 2
  16:05 - 01:16
  9ครั้ง11นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16:05 重庆南 Chongqingnan
  5611 次 Train 5611
  เดินทางไปยัง 重庆 Chongqing
  (11นาที
  16:16 16:16 重庆 Chongqing
  เดิน( 10นาที
  16:26 16:29 两路口 Lianglukou
  重庆轨道交通1号线 CRT Line 1
  เดินทางไปยัง 小什字 Xiaoshizi
  (7นาที
  16:36 16:41 小什字 Xiaoshizi
  重庆轨道交通6号线 CRT Line 6
  เดินทางไปยัง 北碚 Beibei
  (7นาที
  16:48 16:53 五里店 Wulidian
  重庆轨道交通环线 CRT Loop Line
  เดินทางไปยัง 重庆图书馆 Chongqing Library
  (5นาที
  16:58 16:58 重庆北站南广场 Chongqing North Station South Square
  เดิน( 10นาที
  17:08 23:08 重庆北 Chongqingbei
  D362 次 Train D362
  เดินทางไปยัง 南京南 Nanjingnan
  (2ครั้ง8นาที
  01:16 恩施 Enshi
 3. 3
  16:08 - 01:33
  9ครั้ง25นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  16:08 重庆南 Chongqingnan
  5611 次 Train 5611
  เดินทางไปยัง 重庆 Chongqing
  (11นาที
  16:19 16:19 重庆 Chongqing
  เดิน( 10นาที
  16:29 16:32 两路口 Lianglukou
  重庆轨道交通1号线 CRT Line 1
  เดินทางไปยัง 尖顶坡 Jiandingpo
  (19นาที
  16:51 16:58 沙坪坝 Shapingba
  重庆轨道交通环线 CRT Loop Line
  เดินทางไปยัง 海峡路 Haixialu
  (17นาที
  17:15 17:15 重庆北站南广场 Chongqing North Station South Square
  เดิน( 10นาที
  17:25 23:25 重庆北 Chongqingbei
  D362 次 Train D362
  เดินทางไปยัง 南京南 Nanjingnan
  (2ครั้ง8นาที
  01:33 恩施 Enshi
cntlog