1
21:33 - 22:11
38phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
21:33 - 22:11
38phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  21:33 - 22:11
  38phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  21:33 双流机场2航站楼 Terminal 2 of Shuangliu International Airport
  成都地铁10号线 Chengdu Metro Line 10
  Hướng đến 太平园 Taipingyuan
  (14phút
  21:47 21:52 太平园 Taipingyuan
  成都地铁3号线 Chengdu Metro Line 3
  Hướng đến 成都医学院 Chengdu Medical College
  (9phút
  22:01 22:05 省体育馆 Sichuan Gymnasium 22:11 天府广场 Tianfu Square
 2. 2
  21:33 - 22:11
  38phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  21:33 双流机场2航站楼 Terminal 2 of Shuangliu International Airport
  成都地铁10号线 Chengdu Metro Line 10
  Hướng đến 太平园 Taipingyuan
  (14phút
  21:47 21:52 太平园 Taipingyuan
  成都地铁3号线 Chengdu Metro Line 3
  Hướng đến 成都医学院 Chengdu Medical College
  (9phút
  22:01 22:05 省体育馆 Sichuan Gymnasium 22:11 天府广场 Tianfu Square
cntlog