1
15:09 - 15:47
38นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
15:09 - 15:47
38นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  15:09 - 15:47
  38นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  15:09 双流机场2航站楼 Terminal 2 of Shuangliu International Airport
  成都地铁10号线 Chengdu Metro Line 10
  เดินทางไปยัง 太平园 Taipingyuan
  (14นาที
  15:23 15:27 太平园 Taipingyuan
  成都地铁3号线 Chengdu Metro Line 3
  เดินทางไปยัง 成都医学院 Chengdu Medical College
  (9นาที
  15:36 15:41 省体育馆 Sichuan Gymnasium
  成都地铁1号线(韦家碾 - 科学城) Chengdu Metro Line 1(Weijianian - Science City)
  เดินทางไปยัง 韦家碾 Weijianian
  (6นาที
  15:47 天府广场 Tianfu Square
 2. 2
  15:09 - 15:47
  38นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  15:09 双流机场2航站楼 Terminal 2 of Shuangliu International Airport
  成都地铁10号线 Chengdu Metro Line 10
  เดินทางไปยัง 太平园 Taipingyuan
  (14นาที
  15:23 15:27 太平园 Taipingyuan
  成都地铁3号线 Chengdu Metro Line 3
  เดินทางไปยัง 成都医学院 Chengdu Medical College
  (9นาที
  15:36 15:41 省体育馆 Sichuan Gymnasium
  成都地铁1号线(韦家碾 - 五根松) Chengdu Metro Line 1(Weijianian - Wugensong)
  เดินทางไปยัง 韦家碾 Weijianian
  (6นาที
  15:47 天府广场 Tianfu Square
cntlog