1
21:15 - 22:35
1h20phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
21:15 - 22:38
1h23phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
3
21:15 - 22:41
1h26phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
4
21:15 - 22:48
1h33phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 1. 1
  21:15 - 22:35
  1h20phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  21:15 桃仙机场 Taoxian Airport
  沈阳有轨电车2号线 Shenyang Trams Line 2
  Hướng đến 兴隆大奥莱 Xinglong Outlets Shopping Mall
  (58phút
  22:13 22:13 兴隆大奥莱 Xinglong Outlets Shopping Mall
  Đi bộ( 5phút
  22:18 22:23 奥体中心(沈阳) Aoti Zhongxin(Shenyang)
  沈阳地铁2号線 Shenyang Metro Line 2
  Hướng đến 蒲田路 Putian Lu
  (12phút
  22:35 青年大街 Qingnian Dajie
 2. 2
  21:15 - 22:38
  1h23phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  21:15 桃仙机场 Taoxian Airport
  沈阳有轨电车2号线 Shenyang Trams Line 2
  Hướng đến 兴隆大奥莱 Xinglong Outlets Shopping Mall
  (42phút
  21:57 22:07 白塔河路〔沈阳浑南现代有轨电车〕 Baitahe Road(Hunnan Moder Trams)
  沈阳有轨电车3号线 Shenyang Trams Line 3
  Hướng đến 世纪大厦〔沈阳有轨电车〕 Shiji Dasha(Hunnan Moder Trams)
  (6phút
  22:13 22:13 世纪大厦〔沈阳有轨电车〕 Shiji Dasha(Hunnan Moder Trams)
  Đi bộ( 3phút
  22:16 22:21 世纪大厦 Shiji Dasha
  沈阳地铁2号線 Shenyang Metro Line 2
  Hướng đến 蒲田路 Putian Lu
  (17phút
  22:38 青年大街 Qingnian Dajie
 3. 3
  21:15 - 22:41
  1h26phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  21:15 桃仙机场 Taoxian Airport
  沈阳有轨电车2号线 Shenyang Trams Line 2
  Hướng đến 兴隆大奥莱 Xinglong Outlets Shopping Mall
  (42phút
  21:57 22:10 白塔河路〔沈阳浑南现代有轨电车〕 Baitahe Road(Hunnan Moder Trams)
  沈阳有轨电车4号线 Shenyang Trams Line 4
  Hướng đến 世纪大厦〔沈阳有轨电车〕 Shiji Dasha(Hunnan Moder Trams)
  (6phút
  22:16 22:16 世纪大厦〔沈阳有轨电车〕 Shiji Dasha(Hunnan Moder Trams)
  Đi bộ( 3phút
  22:19 22:24 世纪大厦 Shiji Dasha
  沈阳地铁2号線 Shenyang Metro Line 2
  Hướng đến 蒲田路 Putian Lu
  (17phút
  22:41 青年大街 Qingnian Dajie
 4. 4
  21:15 - 22:48
  1h33phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  21:15 桃仙机场 Taoxian Airport
  沈阳有轨电车2号线 Shenyang Trams Line 2
  Hướng đến 兴隆大奥莱 Xinglong Outlets Shopping Mall
  (29phút
  21:44 21:57 新松智慧园 SIASUN Wisdom Garden
  沈阳有轨电车1号线 Shenyang Trams Line 1
  Hướng đến 兴隆大奥莱 Xinglong Outlets Shopping Mall
  (29phút
  22:26 22:26 兴隆大奥莱 Xinglong Outlets Shopping Mall
  Đi bộ( 5phút
  22:31 22:36 奥体中心(沈阳) Aoti Zhongxin(Shenyang)
  沈阳地铁2号線 Shenyang Metro Line 2
  Hướng đến 蒲田路 Putian Lu
  (12phút
  22:48 青年大街 Qingnian Dajie
cntlog