1
16:46 - 18:06
1h20min
Bilang ng mga paglilipat: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
16:46 - 18:09
1h23min
Bilang ng mga paglilipat: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
3
16:46 - 18:12
1h26min
Bilang ng mga paglilipat: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
4
16:46 - 18:19
1h33min
Bilang ng mga paglilipat: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 1. 1
  16:46 - 18:06
  1h20min
  Bilang ng mga paglilipat: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  16:46 桃仙机场 Taoxian Airport
  沈阳有轨电车2号线 Shenyang Trams Line 2
  Patungong 兴隆大奥莱 Xinglong Outlets Shopping Mall
  (58min
  17:44 17:44 兴隆大奥莱 Xinglong Outlets Shopping Mall
  Maglakad( 5min
  17:49 17:54 奥体中心(沈阳) Aoti Zhongxin(Shenyang)
  沈阳地铁2号線 Shenyang Metro Line 2
  Patungong 蒲田路 Putian Lu
  (12min
  18:06 青年大街 Qingnian Dajie
 2. 2
  16:46 - 18:09
  1h23min
  Bilang ng mga paglilipat: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  16:46 桃仙机场 Taoxian Airport
  沈阳有轨电车2号线 Shenyang Trams Line 2
  Patungong 兴隆大奥莱 Xinglong Outlets Shopping Mall
  (42min
  17:28 17:38 白塔河路〔沈阳浑南现代有轨电车〕 Baitahe Road(Hunnan Moder Trams)
  沈阳有轨电车3号线 Shenyang Trams Line 3
  Patungong 世纪大厦〔沈阳有轨电车〕 Shiji Dasha(Hunnan Moder Trams)
  (6min
  17:44 17:44 世纪大厦〔沈阳有轨电车〕 Shiji Dasha(Hunnan Moder Trams)
  Maglakad( 3min
  17:47 17:52 世纪大厦 Shiji Dasha
  沈阳地铁2号線 Shenyang Metro Line 2
  Patungong 蒲田路 Putian Lu
  (17min
  18:09 青年大街 Qingnian Dajie
 3. 3
  16:46 - 18:12
  1h26min
  Bilang ng mga paglilipat: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  16:46 桃仙机场 Taoxian Airport
  沈阳有轨电车2号线 Shenyang Trams Line 2
  Patungong 兴隆大奥莱 Xinglong Outlets Shopping Mall
  (42min
  17:28 17:41 白塔河路〔沈阳浑南现代有轨电车〕 Baitahe Road(Hunnan Moder Trams)
  沈阳有轨电车4号线 Shenyang Trams Line 4
  Patungong 世纪大厦〔沈阳有轨电车〕 Shiji Dasha(Hunnan Moder Trams)
  (6min
  17:47 17:47 世纪大厦〔沈阳有轨电车〕 Shiji Dasha(Hunnan Moder Trams)
  Maglakad( 3min
  17:50 17:55 世纪大厦 Shiji Dasha
  沈阳地铁2号線 Shenyang Metro Line 2
  Patungong 蒲田路 Putian Lu
  (17min
  18:12 青年大街 Qingnian Dajie
 4. 4
  16:46 - 18:19
  1h33min
  Bilang ng mga paglilipat: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  16:46 桃仙机场 Taoxian Airport
  沈阳有轨电车2号线 Shenyang Trams Line 2
  Patungong 兴隆大奥莱 Xinglong Outlets Shopping Mall
  (29min
  17:15 17:28 新松智慧园 SIASUN Wisdom Garden
  沈阳有轨电车1号线 Shenyang Trams Line 1
  Patungong 兴隆大奥莱 Xinglong Outlets Shopping Mall
  (29min
  17:57 17:57 兴隆大奥莱 Xinglong Outlets Shopping Mall
  Maglakad( 5min
  18:02 18:07 奥体中心(沈阳) Aoti Zhongxin(Shenyang)
  沈阳地铁2号線 Shenyang Metro Line 2
  Patungong 蒲田路 Putian Lu
  (12min
  18:19 青年大街 Qingnian Dajie
cntlog