1
18:34 - 19:54
1t20min
Siirtojen lukumäärä: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
18:34 - 19:57
1t23min
Siirtojen lukumäärä: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
3
18:34 - 20:00
1t26min
Siirtojen lukumäärä: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
4
18:34 - 20:07
1t33min
Siirtojen lukumäärä: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 1. 1
  18:34 - 19:54
  1t20min
  Siirtojen lukumäärä: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  18:34 桃仙机场 Taoxian Airport
  沈阳有轨电车2号线 Shenyang Trams Line 2
  Sidottu 兴隆大奥莱 Xinglong Outlets Shopping Mall
  (58min
  19:32 19:32 兴隆大奥莱 Xinglong Outlets Shopping Mall
  Kävele( 5min
  19:37 19:42 奥体中心(沈阳) Aoti Zhongxin(Shenyang)
  沈阳地铁2号線 Shenyang Metro Line 2
  Sidottu 蒲田路 Putian Lu
  (12min
  19:54 青年大街 Qingnian Dajie
 2. 2
  18:34 - 19:57
  1t23min
  Siirtojen lukumäärä: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  18:34 桃仙机场 Taoxian Airport
  沈阳有轨电车2号线 Shenyang Trams Line 2
  Sidottu 兴隆大奥莱 Xinglong Outlets Shopping Mall
  (42min
  19:16 19:26 白塔河路〔沈阳浑南现代有轨电车〕 Baitahe Road(Hunnan Moder Trams)
  沈阳有轨电车3号线 Shenyang Trams Line 3
  Sidottu 世纪大厦〔沈阳有轨电车〕 Shiji Dasha(Hunnan Moder Trams)
  (6min
  19:32 19:32 世纪大厦〔沈阳有轨电车〕 Shiji Dasha(Hunnan Moder Trams)
  Kävele( 3min
  19:35 19:40 世纪大厦 Shiji Dasha
  沈阳地铁2号線 Shenyang Metro Line 2
  Sidottu 蒲田路 Putian Lu
  (17min
  19:57 青年大街 Qingnian Dajie
 3. 3
  18:34 - 20:00
  1t26min
  Siirtojen lukumäärä: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  18:34 桃仙机场 Taoxian Airport
  沈阳有轨电车2号线 Shenyang Trams Line 2
  Sidottu 兴隆大奥莱 Xinglong Outlets Shopping Mall
  (42min
  19:16 19:29 白塔河路〔沈阳浑南现代有轨电车〕 Baitahe Road(Hunnan Moder Trams)
  沈阳有轨电车4号线 Shenyang Trams Line 4
  Sidottu 世纪大厦〔沈阳有轨电车〕 Shiji Dasha(Hunnan Moder Trams)
  (6min
  19:35 19:35 世纪大厦〔沈阳有轨电车〕 Shiji Dasha(Hunnan Moder Trams)
  Kävele( 3min
  19:38 19:43 世纪大厦 Shiji Dasha
  沈阳地铁2号線 Shenyang Metro Line 2
  Sidottu 蒲田路 Putian Lu
  (17min
  20:00 青年大街 Qingnian Dajie
 4. 4
  18:34 - 20:07
  1t33min
  Siirtojen lukumäärä: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  18:34 桃仙机场 Taoxian Airport
  沈阳有轨电车2号线 Shenyang Trams Line 2
  Sidottu 兴隆大奥莱 Xinglong Outlets Shopping Mall
  (29min
  19:03 19:16 新松智慧园 SIASUN Wisdom Garden
  沈阳有轨电车1号线 Shenyang Trams Line 1
  Sidottu 兴隆大奥莱 Xinglong Outlets Shopping Mall
  (29min
  19:45 19:45 兴隆大奥莱 Xinglong Outlets Shopping Mall
  Kävele( 5min
  19:50 19:55 奥体中心(沈阳) Aoti Zhongxin(Shenyang)
  沈阳地铁2号線 Shenyang Metro Line 2
  Sidottu 蒲田路 Putian Lu
  (12min
  20:07 青年大街 Qingnian Dajie
cntlog