1
08:27 - 09:27
1h0min
Bilang ng mga paglilipat: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
2
08:29 - 09:33
1h4min
Bilang ng mga paglilipat: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  08:27 - 09:27
  1h0min
  Bilang ng mga paglilipat: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  08:27 江北机场T2航站楼 Jiangbei Airport T2 Terminal
  重庆轨道交通10号线 CRT Line 10
  Patungong 鲤鱼池 Liyuchi
  (31min
  08:58 09:01 红土地 Hongtudi
  重庆轨道交通6号线 CRT Line 6
  Patungong 茶园 Chayuan
  (9min
  09:10 09:18 小什字 Xiaoshizi
  重庆轨道交通1号线 CRT Line 1
  Patungong 尖顶坡 Jiandingpo
  (2min
  09:20 09:25 较场口 Jiaochangkou
  重庆轨道交通2号线(较新线) CRT Line 2[Monorail]
  Patungong 鱼洞(重庆) Yudong(Chongqing)
  (2min
  09:27 临江门 Linjiangmen
 2. 2
  08:29 - 09:33
  1h4min
  Bilang ng mga paglilipat: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  08:29 江北机场T2航站楼 Jiangbei Airport T2 Terminal
  重庆轨道交通3号线 CRT Line 3[Monorail]
  Patungong 鱼洞(重庆) Yudong(Chongqing)
  (51min
  09:20 09:25 牛角沱 Niujiaotuo
  重庆轨道交通2号线(较新线) CRT Line 2[Monorail]
  Patungong 较场口 Jiaochangkou
  (8min
  09:33 临江门 Linjiangmen
cntlog