1
15:06 - 16:11
1h5min
Nombre de transferts: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
2
15:06 - 16:11
1h5min
Nombre de transferts: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
3
15:06 - 16:12
1h6min
Nombre de transferts: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
4
15:06 - 16:34
1h28min
Nombre de transferts: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 1. 1
  15:06 - 16:11
  1h5min
  Nombre de transferts: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  15:06 江北机场T2航站楼 Jiangbei Airport T2 Terminal
  重庆轨道交通10号线 CRT Line 10
  À destination de 鲤鱼池 Liyuchi
  (31min
  15:37 15:44 红土地 Hongtudi 15:53 16:00 小什字 Xiaoshizi
  重庆轨道交通1号线 CRT Line 1
  À destination de 尖顶坡 Jiandingpo
  (2min
  16:02 16:09 较场口 Jiaochangkou
  重庆轨道交通2号线(较新线) CRT Line 2[Monorail]
  À destination de 鱼洞(重庆) Yudong(Chongqing)
  (2min
  16:11 临江门 Linjiangmen
 2. 2
  15:06 - 16:11
  1h5min
  Nombre de transferts: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  15:06 江北机场T2航站楼 Jiangbei Airport T2 Terminal
  重庆轨道交通10号线 CRT Line 10
  À destination de 鲤鱼池 Liyuchi
  (31min
  15:37 15:44 红土地 Hongtudi 15:53 16:00 小什字 Xiaoshizi
  重庆轨道交通1号线 CRT Line 1
  À destination de 尖顶坡 Jiandingpo
  (2min
  16:02 16:09 较场口 Jiaochangkou
  重庆轨道交通2号线(较新线) CRT Line 2[Monorail]
  À destination de 鱼洞(重庆) Yudong(Chongqing)
  (2min
  16:11 临江门 Linjiangmen
 3. 3
  15:06 - 16:12
  1h6min
  Nombre de transferts: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  15:06 江北机场T2航站楼 Jiangbei Airport T2 Terminal
  重庆轨道交通3号线 CRT Line 3[Monorail]
  À destination de 鱼洞(重庆) Yudong(Chongqing)
  (51min
  15:57 16:04 牛角沱 Niujiaotuo
  重庆轨道交通2号线(较新线) CRT Line 2[Monorail]
  À destination de 较场口 Jiaochangkou
  (8min
  16:12 临江门 Linjiangmen
 4. 4
  15:06 - 16:34
  1h28min
  Nombre de transferts: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  15:06 江北机场T2航站楼 Jiangbei Airport T2 Terminal
  重庆轨道交通10号线 CRT Line 10
  À destination de 鲤鱼池 Liyuchi
  (31min
  15:37 15:44 红土地 Hongtudi 15:53 16:00 小什字 Xiaoshizi
  重庆轨道交通1号线 CRT Line 1
  À destination de 尖顶坡 Jiandingpo
  (12min
  16:12 16:19 大坪 Daping
  重庆轨道交通2号线(较新线) CRT Line 2[Monorail]
  À destination de 较场口 Jiaochangkou
  (15min
  16:34 临江门 Linjiangmen
cntlog