2024/07/25  13:01  ออกเดินทาง
1
12:05 - 13:10
1ครั้ง5นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
2
12:05 - 13:10
1ครั้ง5นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
3
12:05 - 13:11
1ครั้ง6นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
4
12:05 - 13:33
1ครั้ง28นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 1. 1
  12:05 - 13:10
  1ครั้ง5นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  12:05 江北机场T2航站楼 Jiangbei Airport T2 Terminal
  重庆轨道交通10号线 CRT Line 10
  เดินทางไปยัง 鲤鱼池 Liyuchi
  (31นาที
  12:36 12:43 红土地 Hongtudi
  重庆轨道交通6号线(茶园-北碚) CRT Line 6(Chayuan-Beibei)
  เดินทางไปยัง 茶园 Chayuan
  (9นาที
  12:52 12:59 小什字 Xiaoshizi
  重庆轨道交通1号线 CRT Line 1
  เดินทางไปยัง 尖顶坡 Jiandingpo
  (2นาที
  13:01 13:08 较场口 Jiaochangkou
  重庆轨道交通2号线(较新线) CRT Line 2[Monorail]
  เดินทางไปยัง 鱼洞(重庆) Yudong(Chongqing)
  (2นาที
  13:10 临江门 Linjiangmen
 2. 2
  12:05 - 13:10
  1ครั้ง5นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  12:05 江北机场T2航站楼 Jiangbei Airport T2 Terminal
  重庆轨道交通10号线 CRT Line 10
  เดินทางไปยัง 鲤鱼池 Liyuchi
  (31นาที
  12:36 12:43 红土地 Hongtudi
  重庆轨道交通6号线(茶园-悦来) CRT Line 6(Chayuan-Yuelai)
  เดินทางไปยัง 茶园 Chayuan
  (9นาที
  12:52 12:59 小什字 Xiaoshizi
  重庆轨道交通1号线 CRT Line 1
  เดินทางไปยัง 尖顶坡 Jiandingpo
  (2นาที
  13:01 13:08 较场口 Jiaochangkou
  重庆轨道交通2号线(较新线) CRT Line 2[Monorail]
  เดินทางไปยัง 鱼洞(重庆) Yudong(Chongqing)
  (2นาที
  13:10 临江门 Linjiangmen
 3. 3
  12:05 - 13:11
  1ครั้ง6นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  12:05 江北机场T2航站楼 Jiangbei Airport T2 Terminal
  重庆轨道交通3号线 CRT Line 3[Monorail]
  เดินทางไปยัง 鱼洞(重庆) Yudong(Chongqing)
  (51นาที
  12:56 13:03 牛角沱 Niujiaotuo
  重庆轨道交通2号线(较新线) CRT Line 2[Monorail]
  เดินทางไปยัง 较场口 Jiaochangkou
  (8นาที
  13:11 临江门 Linjiangmen
 4. 4
  12:05 - 13:33
  1ครั้ง28นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  12:05 江北机场T2航站楼 Jiangbei Airport T2 Terminal
  重庆轨道交通10号线 CRT Line 10
  เดินทางไปยัง 鲤鱼池 Liyuchi
  (31นาที
  12:36 12:43 红土地 Hongtudi
  重庆轨道交通6号线(茶园-悦来) CRT Line 6(Chayuan-Yuelai)
  เดินทางไปยัง 茶园 Chayuan
  (9นาที
  12:52 12:59 小什字 Xiaoshizi
  重庆轨道交通1号线 CRT Line 1
  เดินทางไปยัง 尖顶坡 Jiandingpo
  (12นาที
  13:11 13:18 大坪 Daping
  重庆轨道交通2号线(较新线) CRT Line 2[Monorail]
  เดินทางไปยัง 较场口 Jiaochangkou
  (15นาที
  13:33 临江门 Linjiangmen
cntlog