2020/09/26  15:09  ออกเดินทาง
1
15:20 - 16:07
47นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
15:14 - 16:07
53นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
15:15 - 16:13
58นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
4
15:20 - 16:29
1ครั้ง9นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  15:20 - 16:07
  47นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  15:20 Flaminio(Piazza del Popolo)
  Metropolitana di Roma Linea A Roma Metro Line A
  เดินทางไปยัง Anagnina 
  (9นาที
  EUR 1.50
  15:29 15:29 Termini
  เดิน( 4นาที
  15:33 15:35 Roma Termini
  Leonardo Express
  เดินทางไปยัง Fiumicino Aeroporto Fiumicino Airport
  (32นาที
  EUR 14.00
  16:07 Fiumicino Aeroporto Fiumicino Airport
 2. 2
  15:14 - 16:07
  53นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  15:14 Flaminio(Piazza del Popolo)
  Metropolitana di Roma Linea A Roma Metro Line A
  เดินทางไปยัง Anagnina 
  (9นาที
  EUR 1.50
  15:23 15:23 Termini
  เดิน( 4นาที
  15:27 15:35 Roma Termini
  Leonardo Express
  เดินทางไปยัง Fiumicino Aeroporto Fiumicino Airport
  (32นาที
  EUR 14.00
  16:07 Fiumicino Aeroporto Fiumicino Airport
 3. 3
  15:15 - 16:13
  58นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  15:15 Flaminio(Piazza del Popolo)
  Metropolitana di Roma Linea A Roma Metro Line A
  เดินทางไปยัง Battistini 
  (8นาที
  EUR 1.50
  15:23 15:23 Valle Aurelia(Metropolitana) Valle Aurelia(Metro)
  เดิน( 8นาที
  15:31 15:33 Valle Aurelia(FL)
  FL3-2
  เดินทางไปยัง Tiburtina 
  (9นาที
  15:42 15:45 Trastevere
  FL1-1
  เดินทางไปยัง Fiumicino Aeroporto Fiumicino Airport
  (28นาที
  16:13 Fiumicino Aeroporto Fiumicino Airport
 4. 4
  15:20 - 16:29
  1ครั้ง9นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  15:20 Flaminio(Piazza del Popolo)
  Metropolitana di Roma Linea A Roma Metro Line A
  เดินทางไปยัง Anagnina 
  (16นาที
  EUR 1.50
  15:36 15:36 Ponte Lungo
  เดิน( 9นาที
  15:45 15:50 Tuscolana
  FL1-1
  เดินทางไปยัง Fiumicino Aeroporto Fiumicino Airport
  (39นาที
  16:29 Fiumicino Aeroporto Fiumicino Airport
cntlog