1
06:50 - 07:37
47phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
06:44 - 07:37
53phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
06:44 - 07:48
1h4phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  06:50 - 07:37
  47phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  06:50 Flaminio(Piazza del Popolo)
  Metropolitana di Roma Linea A Roma Metro Line A
  Hướng đến Anagnina 
  (9phút
  EUR 1,50
  06:59 06:59 Termini
  Đi bộ( 4phút
  07:03 07:05 Roma Termini
  Leonardo Express
  Hướng đến Fiumicino Aeroporto Fiumicino Airport
  (32phút
  EUR 14,00
  07:37 Fiumicino Aeroporto Fiumicino Airport
 2. 2
  06:44 - 07:37
  53phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  06:44 Flaminio(Piazza del Popolo)
  Metropolitana di Roma Linea A Roma Metro Line A
  Hướng đến Anagnina 
  (9phút
  EUR 1,50
  06:53 06:53 Termini
  Đi bộ( 4phút
  06:57 07:05 Roma Termini
  Leonardo Express
  Hướng đến Fiumicino Aeroporto Fiumicino Airport
  (32phút
  EUR 14,00
  07:37 Fiumicino Aeroporto Fiumicino Airport
 3. 3
  06:44 - 07:48
  1h4phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  06:44 Flaminio(Piazza del Popolo)
  Metropolitana di Roma Linea A Roma Metro Line A
  Hướng đến Anagnina 
  (16phút
  EUR 1,50
  07:00 07:00 Ponte Lungo
  Đi bộ( 9phút
  07:09 07:09 Tuscolana
  FL1-2
  Hướng đến Fiumicino Aeroporto Fiumicino Airport
  (39phút
  07:48 Fiumicino Aeroporto Fiumicino Airport
cntlog