2021/01/17  21:56  ออกเดินทาง
1
21:59 - 22:19
20นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
22:07 - 22:31
24นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
22:13 - 22:37
24นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  21:59 - 22:19
  20นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  21:59 København Hovedbanegård Copenhagen Central Station
  S-Tog C Copenhagen Suburban Train C
  เดินทางไปยัง Klampenborg 
  (3นาที
  22:02 22:02 Nørreport Norreport
  เดิน( 5นาที
  22:07 22:07 Nørreport Norreport (Metro)
  Metro 1 Copenhagen Metro 1
  เดินทางไปยัง Vestamageer Vestamager
  (12นาที
  22:19 Ørestad Orestad
 2. 2
  22:07 - 22:31
  24นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  22:07 København Hovedbanegård Copenhagen Central Station
  S-Tog B Copenhagen Suburban Train B
  เดินทางไปยัง Farum 
  (3นาที
  22:10 22:10 Nørreport Norreport
  เดิน( 5นาที
  22:15 22:19 Nørreport Norreport (Metro)
  Metro 1 Copenhagen Metro 1
  เดินทางไปยัง Vestamageer Vestamager
  (12นาที
  22:31 Ørestad Orestad
 3. 3
  22:13 - 22:37
  24นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  22:13 København Hovedbanegård Copenhagen Central Station
  S-Tog A Copenhagen Suburban Train A
  เดินทางไปยัง Hillerød Hillerod
  (3นาที
  22:16 22:16 Nørreport Norreport
  เดิน( 5นาที
  22:21 22:25 Nørreport Norreport (Metro)
  Metro 1 Copenhagen Metro 1
  เดินทางไปยัง Vestamageer Vestamager
  (12นาที
  22:37 Ørestad Orestad
cntlog