2020/01/22  16:34  ออกเดินทาง
1
15:48 - 16:29
41นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
2
15:45 - 16:29
44นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
3
16:02 - 16:59
57นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
4
15:41 - 16:59
1ครั้ง18นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  15:48 - 16:29
  41นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  15:48 Museum
  T8 Airport Line(Macarthur-Town Hall)0510
  เดินทางไปยัง Macarthur 
  (3นาที
  15:51 15:54 Central
  T1 North Shore/Northern Line(Hornsby-Parramatta)0511
  เดินทางไปยัง Parramatta 
  (14นาที
  16:08 16:15 Lidcombe
  T2 Inner West/Leppington Line(Leppington-Museum)0333
  เดินทางไปยัง Leppington 
  (6นาที
  16:21 16:26 Clyde
  T6 Carlingford Line
  เดินทางไปยัง Carlingford 
  (3นาที
  16:29 Rosehill
 2. 2
  15:45 - 16:29
  44นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  15:45 Museum
  T8 Airport Line(Revesby-Town Hall)0543
  เดินทางไปยัง Macarthur 
  (3นาที
  15:48 15:54 Central
  T1 North Shore/Northern Line(Hornsby-Parramatta)0511
  เดินทางไปยัง Parramatta 
  (14นาที
  16:08 16:15 Lidcombe
  T2 Inner West/Leppington Line(Leppington-Museum)0333
  เดินทางไปยัง Leppington 
  (6นาที
  16:21 16:26 Clyde
  T6 Carlingford Line
  เดินทางไปยัง Carlingford 
  (3นาที
  16:29 Rosehill
 3. 3
  16:02 - 16:59
  57นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  16:02 Museum
  T2 Inner West/Leppington Line(Leppington-Museum)0333
  เดินทางไปยัง Leppington 
  (49นาที
  16:51 16:56 Clyde
  T6 Carlingford Line
  เดินทางไปยัง Carlingford 
  (3นาที
  16:59 Rosehill
 4. 4
  15:41 - 16:59
  1ครั้ง18นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  15:41 Museum
  T2 Inner West/Leppington Line(Parramatta-Museum)0417
  เดินทางไปยัง Leppington 
  (53นาที
  16:34 16:56 Clyde
  T6 Carlingford Line
  เดินทางไปยัง Carlingford 
  (3นาที
  16:59 Rosehill
cntlog