2021/01/21  01:26  khởi hành
1
00:47 - 04:29
3h42phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
00:47 - 04:29
3h42phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
04:45 - 05:29
44phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
4
05:15 - 05:59
44phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  00:47 - 04:29
  3h42phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  00:47 Museum
  T2 Inner West/Leppington Line(Liverpool-Town Hall)BNK0644
  Hướng đến Liverpool 
  (9phút
  00:56 03:58 Cabramatta
  T2 Inner West/Leppington Line(Leppington-Museum)0333
  Hướng đến Museum 
  (18phút
  04:16 04:26 Clyde
  T6 Carlingford Line
  Hướng đến Carlingford 
  (3phút
  04:29 Rosehill
 2. 2
  00:47 - 04:29
  3h42phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  00:47 Museum
  T2 Inner West/Leppington Line(Liverpool-Town Hall)BNK0644
  Hướng đến Liverpool 
  (7phút
  00:54 01:15 Redfern
  T1 North Shore/Northern Line(Parramatta-Berowra)2208
  Hướng đến Parramatta 
  (24phút
  01:39 04:26 Clyde
  T6 Carlingford Line
  Hướng đến Carlingford 
  (3phút
  04:29 Rosehill
 3. 3
  04:45 - 05:29
  44phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  04:45 Museum
  T8 Airport Line(Macarthur-Town Hall)0323
  Hướng đến Macarthur 
  (3phút
  04:48 04:52 Central
  T1 North Shore/Northern Line(Hornsby-Parramatta)0411
  Hướng đến Parramatta 
  (25phút
  05:17 05:26 Clyde
  T6 Carlingford Line
  Hướng đến Carlingford 
  (3phút
  05:29 Rosehill
 4. 4
  05:15 - 05:59
  44phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  05:15 Museum
  T8 Airport Line(Macarthur-Town Hall)0323
  Hướng đến Macarthur 
  (3phút
  05:18 05:22 Central
  T1 North Shore/Northern Line(Hornsby-Parramatta)0411
  Hướng đến Parramatta 
  (25phút
  05:47 05:56 Clyde
  T6 Carlingford Line
  Hướng đến Carlingford 
  (3phút
  05:59 Rosehill
cntlog