2020/01/17  21:57  khởi hành
1
21:03 - 21:59
56phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
21:03 - 21:59
56phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
21:02 - 21:59
57phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  21:03 - 21:59
  56phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  21:03 Museum
  T8 Airport Line(Macarthur-Town Hall)0510
  Hướng đến Macarthur 
  (3phút
  21:06 21:12 Central
  T1 Western Line(Parramatta-Wynyard)0417
  Hướng đến Emu Plains 
  (39phút
  21:51 21:56 Clyde
  T6 Carlingford Line
  Hướng đến Carlingford 
  (3phút
  21:59 Rosehill
 2. 2
  21:03 - 21:59
  56phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  21:03 Museum
  T8 Airport Line(Macarthur-Town Hall)0510
  Hướng đến Macarthur 
  (3phút
  21:06 21:17 Central
  T2 Inner West/Leppington Line(Leppington-Museum)0333
  Hướng đến Leppington 
  (34phút
  21:51 21:56 Clyde
  T6 Carlingford Line
  Hướng đến Carlingford 
  (3phút
  21:59 Rosehill
 3. 3
  21:02 - 21:59
  57phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  21:02 Museum
  T2 Inner West/Leppington Line(Leppington-Museum)0333
  Hướng đến Leppington 
  (49phút
  21:51 21:56 Clyde
  T6 Carlingford Line
  Hướng đến Carlingford 
  (3phút
  21:59 Rosehill
cntlog