1
13:06 - 14:26
1j20min
Jumlah pemindahan: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
12:47 - 14:26
1j39min
Jumlah pemindahan: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
12:47 - 14:56
2j9min
Jumlah pemindahan: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 
4
14:09 - 16:16
2j7min
Jumlah pemindahan: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 
 1. 1
  13:06 - 14:26
  1j20min
  Jumlah pemindahan: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  13:06 绵阳 Mianyang
  C6307 次 Train C6307
  Menuju ke 乐山 Leshan
  (1j20min
  14:26 双流机场 Shuangliu Airport
 2. 2
  12:47 - 14:26
  1j39min
  Jumlah pemindahan: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  12:47 绵阳 Mianyang
  D1919 次 Train D1919
  Menuju ke 成都东 Chengdudong
  (44min
  13:31 14:05 成都东 Chengdudong
  C6307 次 Train C6307
  Menuju ke 乐山 Leshan
  (21min
  14:26 双流机场 Shuangliu Airport
 3. 3
  12:47 - 14:56
  2j9min
  Jumlah pemindahan: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  12:47 绵阳 Mianyang
  D1919 次 Train D1919
  Menuju ke 成都东 Chengdudong
  (44min
  13:31 13:31 成都东 Chengdudong
  Jalan( 13min
  13:44 13:47 成都东客站 Chengdu East Railway Station
  成都地铁7号线 Chengdu Metro Line 7
  Menuju ke 迎晖路 Yinghui Road
  (7min
  13:54 13:55 崔家店 Cuijiadian
  成都地铁7号线 Chengdu Metro Line 7
  Menuju ke 理工大学 Chengdu University of Technology
  (33min
  14:28 14:32 太平园 Taipingyuan
  成都地铁10号线 Chengdu Metro Line 10
  Menuju ke 双流机场2航站楼 Terminal 2 of Shuangliu International Airport
  (14min
  14:46 14:46 双流机场2航站楼 Terminal 2 of Shuangliu International Airport
  Jalan( 10min
  14:56 双流机场 Shuangliu Airport
 4. 4
  14:09 - 16:16
  2j7min
  Jumlah pemindahan: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  14:09 绵阳 Mianyang
  G2203 次 Train G2203
  Menuju ke 成都东 Chengdudong
  (44min
  14:53 14:53 成都东 Chengdudong
  Jalan( 13min
  15:06 15:07 成都东客站 Chengdu East Railway Station
  成都地铁7号线 Chengdu Metro Line 7
  Menuju ke 迎晖路 Yinghui Road
  (7min
  15:14 15:15 崔家店 Cuijiadian
  成都地铁7号线 Chengdu Metro Line 7
  Menuju ke 理工大学 Chengdu University of Technology
  (33min
  15:48 15:52 太平园 Taipingyuan
  成都地铁10号线 Chengdu Metro Line 10
  Menuju ke 双流机场2航站楼 Terminal 2 of Shuangliu International Airport
  (14min
  16:06 16:06 双流机场2航站楼 Terminal 2 of Shuangliu International Airport
  Jalan( 10min
  16:16 双流机场 Shuangliu Airport
cntlog