2020/10/23  21:07  khởi hành
1
21:39 - 06:24
8h45phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 
2
22:55 - 07:01
8h6phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
22:21 - 07:01
8h40phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
4
04:30 - 07:28
2h58phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 1. 1
  21:39 - 06:24
  8h45phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  21:39 绵阳 Mianyang
  D1949 次 Train D1949
  Hướng đến 成都东 Chengdudong
  (44phút
  22:23 22:23 成都东 Chengdudong
  Đi bộ( 13phút
  22:36 22:37 成都东客站 Chengdu East Railway Station
  成都地铁7号线 Chengdu Metro Line 7
  Hướng đến 迎晖路 Yinghui Road
  (7phút
  22:44 22:45 崔家店 Cuijiadian
  成都地铁7号线 Chengdu Metro Line 7
  Hướng đến 理工大学 Chengdu University of Technology
  (33phút
  23:18 06:00 太平园 Taipingyuan
  成都地铁10号线 Chengdu Metro Line 10
  Hướng đến 双流机场2航站楼 Terminal 2 of Shuangliu International Airport
  (14phút
  06:14 06:14 双流机场2航站楼 Terminal 2 of Shuangliu International Airport
  Đi bộ( 10phút
  06:24 双流机场 Shuangliu Airport
 2. 2
  22:55 - 07:01
  8h6phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  22:55 绵阳 Mianyang
  C6223 次 Train C6223
  Hướng đến 成都东 Chengdudong
  (36phút
  23:31 06:46 成都东 Chengdudong
  C6255 次 Train C6255
  Hướng đến 乐山 Leshan
  (15phút
  07:01 双流机场 Shuangliu Airport
 3. 3
  22:21 - 07:01
  8h40phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  22:21 绵阳 Mianyang
  D1951 次 Train D1951
  Hướng đến 成都东 Chengdudong
  (46phút
  23:07 06:46 成都东 Chengdudong
  C6255 次 Train C6255
  Hướng đến 乐山 Leshan
  (15phút
  07:01 双流机场 Shuangliu Airport
 4. 4
  04:30 - 07:28
  2h58phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  04:30 绵阳 Mianyang
  K257 次 Train K257
  Hướng đến 成都 Chengdu (China Railway)
  (1h28phút
  05:58 05:58 成都 Chengdu (China Railway)
  Đi bộ( 13phút
  06:11 06:27 火车北站(成都) Chengdu North Railway Station
  成都地铁7号线 Chengdu Metro Line 7
  Hướng đến 北站西二路 2nd Beizhan Road West
  (21phút
  06:48 07:04 太平园 Taipingyuan
  成都地铁10号线 Chengdu Metro Line 10
  Hướng đến 双流机场2航站楼 Terminal 2 of Shuangliu International Airport
  (14phút
  07:18 07:18 双流机场2航站楼 Terminal 2 of Shuangliu International Airport
  Đi bộ( 10phút
  07:28 双流机场 Shuangliu Airport
cntlog