2020/03/29  06:23  khởi hành
1
12:23 - 13:23
1h0phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
12:23 - 13:27
1h4phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  12:23 - 13:23
  1h0phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  12:23 绵阳 Mianyang
  C6307 次 Train C6307
  Hướng đến 乐山 Leshan
  (1h0phút
  13:23 双流机场 Shuangliu Airport
 2. 2
  12:23 - 13:27
  1h4phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  12:23 绵阳 Mianyang
  C6311 次 Train C6311
  Hướng đến 乐山 Leshan
  (1h4phút
  13:27 双流机场 Shuangliu Airport
cntlog