2019/12/13  13:54  khởi hành
1
18:42 - 20:18
1h36phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
19:25 - 21:12
1h47phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
3
20:06 - 21:44
1h38phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  18:42 - 20:18
  1h36phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  18:42 Nha Trang
  [Địa phương] Tàu chở khách Bắc Nam
  Hướng đến Sài Gòn 
  (1h36phút
  20:18 Tháp Chàm
 2. 2
  19:25 - 21:12
  1h47phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  19:25 Nha Trang
  [Địa phương] Tàu chở khách Bắc Nam
  Hướng đến Sài Gòn 
  (1h47phút
  21:12 Tháp Chàm
 3. 3
  20:06 - 21:44
  1h38phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  20:06 Nha Trang
  [Exp.] Tàu chở khách Bắc-Nam Line
  Hướng đến Sài Gòn 
  (1h38phút
  21:44 Tháp Chàm
cntlog