2020/01/18  01:33  Departure
1
08:36 - 10:07
1h31min
Number of transfers: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
10:57 - 12:41
1h44min
Number of transfers: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  08:36 - 10:07
  1h31min
  Number of transfers: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  08:36 Nha Trang 10:07 Tháp Chàm Thap Cham
 2. 2
  10:57 - 12:41
  1h44min
  Number of transfers: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  10:57 Nha Trang 12:41 Tháp Chàm Thap Cham
cntlog