2020/02/19  12:51  khởi hành
1
14:35 - 02:04
35h29phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
19:30 - 03:56
32h26phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
22:00 - 04:44
30h44phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  14:35 - 02:04
  35h29phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  14:35 Hà Noi
  [Địa phương] Tàu chở khách Bắc Nam
  Hướng đến Sài Gòn 
  (22h35phút
  13:10 13:13 Bong Son
  [Địa phương] Tàu chở khách Bắc Nam
  Hướng đến Sài Gòn 
  (12h51phút
  02:04 Biên Hòa
 2. 2
  19:30 - 03:56
  32h26phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  19:30 Hà Noi
  [Exp.] Tàu chở khách Bắc-Nam Line
  Hướng đến Sài Gòn 
  (21h56phút
  17:26 17:41 Diêu Trì
  [Exp.] Tàu chở khách Bắc-Nam Line
  Hướng đến Sài Gòn 
  (10h15phút
  03:56 Biên Hòa
 3. 3
  22:00 - 04:44
  30h44phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  22:00 Hà Noi
  [Exp.] Tàu chở khách Bắc-Nam Line
  Hướng đến Sài Gòn 
  (22h11phút
  20:11 20:14 Tuy Hòa
  [Exp.] Tàu chở khách Bắc-Nam Line
  Hướng đến Sài Gòn 
  (8h30phút
  04:44 Biên Hòa
cntlog