2020/02/24  03:16  Pag-alis
1
06:00 - 15:25
33h25min
Bilang ng mga paglilipat: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
09:00 - 18:04
33h4min
Bilang ng mga paglilipat: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  06:00 - 15:25
  33h25min
  Bilang ng mga paglilipat: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  06:00 Hà Noi Ha Noi 04:08 04:23 Diêu Trì Dieu Tri 15:25 Biên Hòa Bien Hoa
 2. 2
  09:00 - 18:04
  33h4min
  Bilang ng mga paglilipat: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  09:00 Hà Noi Ha Noi 08:52 08:55 Tuy Hòa Tuy Hoa 18:04 Biên Hòa Bien Hoa
cntlog