2020/07/11  10:10  khởi hành
1
01:01 - 07:17
6h16phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
2
10:10 - 07:17
45h7phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
3
07:50 - 08:43
53phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
4
07:40 - 08:43
1h3phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  01:01 - 07:17
  6h16phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  01:01 Merchandise Mart
  [Chicago L]Brown Line
  Hướng đến Washington/Wells 
  (4phút
  01:05 01:05 Quincy
  Đi bộ( 10phút
  01:15 01:25 Chicago Union Station
  Milwaukee District North Line(MD-N)
  Hướng đến Fox Lake 
  (1h12phút
  02:37 02:37 Prairie Crossing/Libertyville(MD-N)
  Đi bộ( 8phút
  02:45 06:38 Prairie Crossing/Libertyville(NCS)
  North Central Service Line(NCS)
  Hướng đến Chicago Union Station 
  (39phút
  07:17 OHare Transfer
 2. 2
  10:10 - 07:17
  45h7phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  10:10 Merchandise Mart
  [Chicago L]Brown Line
  Hướng đến Washington/Wells 
  (4phút
  10:14 10:14 Quincy
  Đi bộ( 10phút
  10:24 11:35 Chicago Union Station
  Milwaukee District North Line(MD-N)
  Hướng đến Fox Lake 
  (1h13phút
  12:48 12:48 Prairie Crossing/Libertyville(MD-N)
  Đi bộ( 8phút
  12:56 06:38 Prairie Crossing/Libertyville(NCS)
  North Central Service Line(NCS)
  Hướng đến Chicago Union Station 
  (39phút
  07:17 OHare Transfer
 3. 3
  07:50 - 08:43
  53phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  07:50 Merchandise Mart
  [Chicago L]Brown Line
  Hướng đến Washington/Wells 
  (4phút
  07:54 07:54 Quincy
  Đi bộ( 10phút
  08:04 08:10 Chicago Union Station
  North Central Service Line(NCS)
  Hướng đến Antioch(Chicago) 
  (33phút
  08:43 OHare Transfer
 4. 4
  07:40 - 08:43
  1h3phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  07:40 Merchandise Mart
  [Chicago L]Purple Line(Linden-Washington/Wells)
  Hướng đến Washington/Wells 
  (10phút
  07:50 07:50 Quincy
  Đi bộ( 10phút
  08:00 08:10 Chicago Union Station
  North Central Service Line(NCS)
  Hướng đến Antioch(Chicago) 
  (33phút
  08:43 OHare Transfer
cntlog