1
08:03 - 08:11
8phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
08:09 - 08:17
8phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  08:03 - 08:11
  8phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  08:03 สีลม Si Lom
  รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน [MRT]Blue Line
  Hướng đến ท่าพระสถานีปลายทาง Tha Phra (MRT) terminal
  (8phút
  THB 23,00
  08:11 สุขุมวิท Sukhumvit
 2. 2
  08:09 - 08:17
  8phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  08:09 สีลม Si Lom
  รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน [MRT]Blue Line
  Hướng đến ท่าพระสถานีปลายทาง Tha Phra (MRT) terminal
  (8phút
  THB 23,00
  08:17 สุขุมวิท Sukhumvit
cntlog