2020/10/20  22:00  ออกเดินทาง
1
22:05 - 22:13
8นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
22:11 - 22:19
8นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  22:05 - 22:13
  8นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  22:05 สีลม
  รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน
  เดินทางไปยัง ท่าพระสถานีปลายทาง 
  (8นาที
  ฿ 23.00
  22:13 สุขุมวิท
 2. 2
  22:11 - 22:19
  8นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  22:11 สีลม
  รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน
  เดินทางไปยัง ท่าพระสถานีปลายทาง 
  (8นาที
  ฿ 23.00
  22:19 สุขุมวิท
cntlog