2020/05/30  02:02  khởi hành
1
06:11 - 06:55
44phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  06:11 - 06:55
  44phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  06:11 Sandsborg
  [T18]Gröna Linjen [T18]Green Line
  Hướng đến Alvik 
  (12phút
  06:23 06:23 T-Centralen
  Đi bộ( 5phút
  06:28 06:35 Stockholm City(Stockholms central)
  Arlanda Express
  Hướng đến Arlanda Norra 
  (20phút
  06:55 Arlanda Norra
cntlog