2021/01/26  11:22  ออกเดินทาง
1
11:26 - 12:10
44นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
11:41 - 12:25
44นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
11:56 - 12:40
44นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  11:26 - 12:10
  44นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  11:26 Sandsborg
  [T18]Gröna Linjen [T18]Green Line
  เดินทางไปยัง Alvik 
  (12นาที
  11:38 11:38 T-Centralen
  เดิน( 5นาที
  11:43 11:50 Stockholm City(Stockholms central)
  Arlanda Express
  เดินทางไปยัง Arlanda Norra 
  (20นาที
  12:10 Arlanda Norra
 2. 2
  11:41 - 12:25
  44นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  11:41 Sandsborg
  [T18]Gröna Linjen [T18]Green Line
  เดินทางไปยัง Alvik 
  (12นาที
  11:53 11:53 T-Centralen
  เดิน( 5นาที
  11:58 12:05 Stockholm City(Stockholms central)
  Arlanda Express
  เดินทางไปยัง Arlanda Norra 
  (20นาที
  12:25 Arlanda Norra
 3. 3
  11:56 - 12:40
  44นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  11:56 Sandsborg
  [T18]Gröna Linjen [T18]Green Line
  เดินทางไปยัง Alvik 
  (12นาที
  12:08 12:08 T-Centralen
  เดิน( 5นาที
  12:13 12:20 Stockholm City(Stockholms central)
  Arlanda Express
  เดินทางไปยัง Arlanda Norra 
  (20นาที
  12:40 Arlanda Norra
cntlog