2020/02/21  06:55  khởi hành
1
17:45 - 00:36
6h51phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  17:45 - 00:36
  6h51phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  17:45 القصيم Al Qassim
  خط الرياض كلايت Riyadh-Qurayyat Line
  Hướng đến الرياض Riyadh
  (2h26phút
  20:11 21:00 الرياض Riyadh
  خط الدمام والرياض Dammam-Riyadh Line
  Hướng đến الدمام Dammam
  (3h36phút
  00:36 الدمام Dammam
cntlog