2020/09/28  01:40  Pelepasan
1
17:45 - 00:36
6j51min
Jumlah pemindahan: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  17:45 - 00:36
  6j51min
  Jumlah pemindahan: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  17:45 القصيم Al Qassim
  خط الرياض كلايت Riyadh-Qurayyat Line
  Menuju ke الرياض Riyadh
  (2j26min
  20:11 21:00 الرياض Riyadh
  خط الدمام والرياض Dammam-Riyadh Line
  Menuju ke الدمام Dammam
  (3j36min
  00:36 الدمام Dammam
cntlog