2020/11/25  17:53  khởi hành
1
18:17 - 18:54
37phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
18:47 - 19:24
37phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  18:17 - 18:54
  37phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  18:17 Laong-Laan
  Metro South Commuter Train(Tutuban-Alabang)
  Hướng đến Calamba 
  (37phút
  PHP 15,00
  18:54 Nichols
 2. 2
  18:47 - 19:24
  37phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  18:47 Laong-Laan
  Metro South Commuter Train(Tutuban-Calamba)
  Hướng đến Calamba 
  (37phút
  PHP 15,00
  19:24 Nichols
cntlog