2020/01/26  18:28  ออกเดินทาง
1
18:47 - 19:24
37นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
19:17 - 19:54
37นาที
จำนวนของการถ่ายโอน: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 

สำหรับเส้นทางที่พบไม่อัตราค่าโดยสารในบางส่วน ระบบจะไม่แสดงค่าบริการทั้งหมดเมื่อรวมค่าโดยสารในส่วนดังกล่าว
 1. 1
  18:47 - 19:24
  37นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  18:47 Laong-Laan
  Metro South Commuter Train(Tutuban-Calamba)
  เดินทางไปยัง Calamba 
  (37นาที
  PHP 15.00
  19:24 Nichols
 2. 2
  19:17 - 19:54
  37นาที
  จำนวนของการถ่ายโอน: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  19:17 Laong-Laan
  Metro South Commuter Train(Tutuban-Mamatid)
  เดินทางไปยัง Calamba 
  (37นาที
  PHP 15.00
  19:54 Nichols
cntlog