1
12:30 - 13:34
1h4phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
2
12:30 - 13:34
1h4phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  12:30 - 13:34
  1h4phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  12:30 Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur/KLIA[KUL/Air Lane] Kuala Lumpur International Airport/KLIA[KUL/Air Lane]
  Đi bộ( 7phút
  12:37 12:40 Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur(KLIA) Kuala Lumpur International Airport(KLIA)
  KLIA Express Line
  Hướng đến KL Sentral 
  (28phút
  MYR 55,00
  13:08 13:08 KL Sentral
  Đi bộ( 13phút
  13:21 13:24 KL Sentral(Monorail)
  KL Monorail KL Monorail Line[rapid KL]
  Hướng đến Titiwangsa 
  (10phút
  MYR 2,80
  13:34 Raja Chulan
 2. 2
  12:30 - 13:34
  1h4phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  12:30 Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur/KLIA[KUL/Air Lane] Kuala Lumpur International Airport/KLIA[KUL/Air Lane]
  Đi bộ( 7phút
  12:37 12:40 Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur(KLIA) Kuala Lumpur International Airport(KLIA)
  KLIA Express Line
  Hướng đến KL Sentral 
  (28phút
  MYR 55,00
  13:08 13:08 KL Sentral
  Đi bộ( 13phút
  13:21 13:24 KL Sentral(Monorail)
  KL Monorail KL Monorail Line[rapid KL]
  Hướng đến Titiwangsa 
  (10phút
  MYR 2,80
  13:34 Raja Chulan
cntlog