Box@kabaaye FAMOUS PAGODA NEARBY of 80 sqm/ unit 6

Box@kabaaye FAMOUS PAGODA NEARBY of 80 sqm/ unit 6 Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
Kabar Aye Pagoda Road Yangon
trạm gần
Về 12 phút từ ပါရမီ trên chân
Xêp hạng
★★★★★5.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog