Box@kabaaye FAMOUS PAGODA NEARBY of 80 sqm/ unit 5

Box@kabaaye FAMOUS PAGODA NEARBY of 80 sqm/ unit 5 Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
45 Kabar Aye Pagoda Road Yangon
trạm gần
Về 13 phút từ ပါရမီ trên chân
Xêp hạng
★★★★★5.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog