2020/02/24  02:46  khởi hành
1
05:28 - 06:21
53phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
05:28 - 06:21
53phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  05:28 - 06:21
  53phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  05:28 센텀시티 Centum City
  부산 도시철도 2호선 Line 2
  Hướng đến 양산 Yangsan
  (28phút
  05:56 05:59 서면 Seomyeon
  부산 도시철도 1호선 Line 1
  Hướng đến 다대포해수욕장 Dadaepo Beach
  (22phút
  06:21 동대신 Dongdaesin
 2. 2
  05:28 - 06:21
  53phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  05:28 센텀시티 Centum City
  부산 도시철도 2호선 Line 2
  Hướng đến 양산 Yangsan
  (5phút
  05:33 05:36 수영 Suyeong
  부산 도시철도 3호선 Line 3
  Hướng đến 대저 Daejeo
  (11phút
  05:47 05:51 연산(부산) Yeonsan(Busan)
  부산 도시철도 1호선 Line 1
  Hướng đến 다대포해수욕장 Dadaepo Beach
  (30phút
  06:21 동대신 Dongdaesin
cntlog